MFF UK / Ústav teoretické fyziky / Tomáš Ledvinka
Přednášky
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programování pro fyziky (1.r)
  Úvod
  Programy a algoritmy
  Píšeme program
  Píšeme program II
  Procedury a funkce
  Malujeme funkce
  Chyby. Typy I.
  Typy II. Pole a Záznamy
    Pole
    Pole jako parametr
    Kdy předávat odkazem?
    Pole s více indexy
    Eratosthenovo síto
    Typ záznam
    Složitěji strukturované typy
    inicializované proměnné
    Variantní záznam
    Packed types
  Pole II.Řetězce.Soubory.
  Gnuplot.Interpolace...
  Matice. Velké O...
  Fronta,Zásobník. Postscript
  Bin. soubory, ...
  Ukazatele,Objekty, ...
Počítačová algebra
Klasická elektrodynamika (2.r)
Vybrané partie OTR

Cvičení
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programování pro fyziky (1.r)
Teoretická mechanika (2.r)
Klasická elektrodynamika (2.r)


Věda
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diskové zdroje v OTR
Hyperbolické systémy v OTR


Kontakt
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Email
Konzultační hodiny


Ostatní
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mallorca
Ze společnosti

Alignment a packed record (array)

V současných počítačích je vyzvednutí hodnoty proměnné z paměti, které musí předcházet libovolné operaci s proměnnou, velmi náročnou operací, např. ve srovnání s časem potřebným pro sečtení dvou celých čísel. Aby se urychlila práce počítače, vyzvedává více bytů najednou, řekněme že 8. Pro optimální běh programu je pak vhodné, aby procesor dokázal načíst např. celé číslo (4 byty) na jedinou operaci přístupu do paměti. Nejjednodušším řešením tohoto problému je, že každá položka záznamu o velikosti 4 byty začíná na adrese dělitelné 4 a podobně pro proměnné velikosti 8 bytů. To znamená, že se v paměťovém prostoru pro uložení záznamu nacházejí nevyužitá místa. Konkrétní způsob uložení je nejlépe vyzkoumat experimentálně, protože je dán použitým překladačem. Někdy může být plýtvání opravdu velké:

type rec_brb = record
    a:byte; //tady nasleduji 7 práznych bytů
    j:real;
    b:byte; //tady nasleduji 7 práznych bytů
   end;
   rec_bb = record
    a:byte; 
    b:byte; 
   end;

...

Writeln( sizeof(rec_brb) ); //  --> 24
Writeln( sizeof(rec_bb) );  //  --> 2

Tedy pro uložení 10 bytů informace, použil překladač 24 bytů paměťového prostoru. To jsme zjistili použitím universální funkce sizeof, která jako parametr akceptuje identifikátor typu nebo proměnnou libovolného typu (jde jakoby o předávání odkazem, takže ne libovolný výraz) . Vrátí pak počet bytů, který proměnná či typ zabírá.

Zabránit takovémuto zarovnávání (angl.: alignment) můžeme použitím klíčového slova packed v deklaraci typu.

type rec_brb = packed record
    a:byte; 
    j:real;
    b:byte;
   end;
Tentokrát bychom dostali velikost záznamu 10 byte.

I naskládání položek v poli může být ze stejných důvodů plýtvavé. Proto i před slovem array se může nacházet slovo packed, pokud chceme zařídit aby se šetřilo místem.  

.