MFF UK / Ústav teoretické fyziky / Tomáš Ledvinka
Přednášky
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programování pro fyziky (1.r)
  Úvod
  Programy a algoritmy
  Píšeme program
  Píšeme program II
  Procedury a funkce
  Malujeme funkce
  Chyby. Typy I.
  Typy II. Pole a Záznamy
  Pole II.Řetězce.Soubory.
  Gnuplot.Interpolace...
  Matice. Velké O...
  Fronta,Zásobník. Postscript
  Bin. soubory, ...
  Ukazatele,Objekty, ...
    Ukazatele
    Přetypování
    Num. kvadratura
    Objekty
    Přehled probraných témat
Počítačová algebra
Klasická elektrodynamika (2.r)
Vybrané partie OTR

Cvičení
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programování pro fyziky (1.r)
Teoretická mechanika (2.r)
Klasická elektrodynamika (2.r)


Věda
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diskové zdroje v OTR
Hyperbolické systémy v OTR


Kontakt
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Email
Konzultační hodiny


Ostatní
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mallorca
Ze společnosti

Přehled probraných témat

~ 1. Problémy

Klasické elementární algoritmy (Eukleidův algoritmus, Eratosthenovo síto).

Matematické výrazy, Hornerovo schema.
Chyby - reprezentace reálných čísel pomocí mantisy a exponentu (a proč je z hlediska chyb +- horší než */).
Příklady výpočtu funkcí daných vzorcem, součtem řady nebo rekurentním vztahem.

Základní numerické algoritmy (hledání kořenů, kvadratura).
Práce s poli, základní operace z  lineární algebry, GJ eliminace, jak ji pužít na inversi matice. Interpolace (Lagrange).
Časová náročnost algoritmu.
Vyhledávání  prvku v poli, (klíč, kčemu je dobré hledat v setříděném poli)
Vnitřní třídění -- O(N^2) algoritmy jako příklady na práci s poli. Quicksort jako příklad dobrého algoritmu a rozumět principu a proč je obvykle O(N log N).
Fronta a zásobník, operace vložení a výběru jako další příklad práce s poli. Kruhová fronta.
Vstup a výstup dat (výstup na konsoli, přesměrování, formátování textového výstupu).
Nástin 2D grafiky. Gnuplot, formát vstupních dat, změna rozsahu os, k čemu index a using. Postscript.
Náhodná čísla jsme nestihli.
Modularita. Jak rozdělit program na modul a jednodušší program. Proč vůbec moduly.
 

~ 2. Jazyk Pascal

Proměnné a konstanty.
Celočíselné typy, char, boolean, real. 
Výraz, operátory, priorita, standardní funkce.
Přiřazovací příkaz, kompatibilita pro přiřazení, výjimka real:=integer;
Jednoduchý a složený příkaz.
Podmínky, cykly.
Program, procedura a funkce.
Lokalita a zatiňování, rozsah.
Předávání parametrů hodnotou a odkazem, konstantní parametry.
Strukturované typy (pole, záznam, řetězce).
Inicializované proměnné a typované konstanty.
Parametry typu array of X (open array) . Dynamická pole. Funkce Low a High.
Binární operace na celých číslech a zkrácené vyhodnocování logických výrazů.
Textový vstup a výstup. Otypované soubory.
Parametr typu procedura a fuknce.
Modularita (unit), práce s dokumentací knihoven.
Dynamické datové struktury.
Ukazatele. Přetypování.
Použití již hotového objektu, základní odlišnosti od modelu záznam+procedury.


 

Literatura

P. Satrapa: Pascal pro zelenáče, Neokortex, Praha 2000

Delphi 6 Help, 1990-2003

 

.