MFF UK / Ústav teoretické fyziky / Tomáš Ledvinka
Přednášky
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programování pro fyziky (1.r)
Počítačová algebra
Klasická elektrodynamika (2.r)
Vybrané partie OTR

Cvičení
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programování pro fyziky (1.r)
  Zadání domácích úloh
  Užitečné programy
  Body z domácích úloh
  Příklady ze cvičení
  Příklady ze cvičení v C
Teoretická mechanika (2.r)
Klasická elektrodynamika (2.r)


Věda
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diskové zdroje v OTR
Hyperbolické systémy v OTR


Kontakt
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Email
Konzultační hodiny


Ostatní
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mallorca
Ze společnosti

Caption bar

Seznam vybraných programů ze cvičení v C.

Nejde o programy v ANSI C, pro překlad jsme používali MS Visual Studio, a tam, kde příslušná konstrukce v jazyce Object Pascal (v němž probíhá přednáška) nemá protějšek v ANSI C a nebo i tam, kde je to z bezpečnostních důvodů žádoucí (např. u printf), jsme používali konstrukce z C++ . Níže uvedené programy by s použitím minimálního souboru StdAfx.h měly jít přeložit pomocí GNU C++.

Příklady ze cvičení

 1. cv01a_Uz_bezim.cpp - Nejjednodušší program, výstup přes stdio.
 2. cv01b_Uz_bezim.cpp - Nejjednodušší program, výstup přes iostream.
 3. cv01c_nsd.cpp - Program pro největší společný dělitel z přednášky.
 4. cv02a.cpp - Zkoušíme cylus while a výstup přes std::cout.
 5. cv02b.cpp - Zkoušíme cylus s testem na konci.
 6. cv02c.cpp - Zkoušíme cylus for.
 7. cv02e.cpp - Dva cykly a dvě pdmínky (násobilka).
 8. cv03a_SoucetRady.cpp - Matematický vzorec.
 9. cv03c_graf_fce.cpp - (Ne zcela vydařená) tabelace funkčních hodnot.
 10. cv03e_graf_fce2.cpp - Tabelace funkčních hodnot. Graf funkce.
 11. cv03f_sin.cpp - Naše první funkce.
 12. cv04a_Pi_spatne.cpp - Zaokrouhlovací chyby, počítáme π z obvodu 2n úhelníka.
 13. cv04a_Pi.cpp - Obcházíme problémy se zaokrouhlovacími chybami.
 14. cv04c_ctverec.cpp - Předáváme parametry odkazem. (Úlohu můžete rozšířit podle následujícího přikladu v jazyce Pascal: ViceCtvercu.lpr.)
 15. cv03p_Koch - Učíme se rekuzi: Kochova křivka. Výstup do souboru.
 16. cv04q_vypis_obracene.cpp - Učíme se rekuzi: Výpis cifer čísla.
 17. cv04r_vypis_zaklad.cpp - Učíme se rekuzi: Výpis cifer čísla II.
 18. cv04s_mocneni.cpp - Učíme se rekuzi: mocnění násobením. viz wikipedia.
 19. cv06b_koreny.cpp - Hledáme kořeny funkce
 20. Fibo_r.cpp - Rekurzivní výpočet Fibonacciho čísel.
 21. Fibo_c.cpp - Výpočet Fibonacciho čísel cyklem.
 22. Legendre.cpp - program vypíše data pro namalování prvních k_max Legendrových polynomů.
 23. cv07_baccab.cpp - Pole v.1
 24. cv07b_array.cpp - Pole v.2
 25. cv07c_operator.cpp - Pole v.3
 26. cv09_det.cpp - Pracujeme s maticemi: výpočet determinantu
 27. cv10a_matice.cpp - Zvládáme matice různé velikosti I
 28. cv10b_matice.cpp - Zvládáme matice různé velikosti II
 29. cv11a_ODE1.cpp Dif. rovnice - 1. Princip a chyba Eulerovy metody
 30. cv11b_ODE2.cpp Matematické kyvadlo - 2. Eulerova metoda pro dif. rovnici 2. řádu
 31. cv11c_ODE2.cpp Matematické kyvadlo - 3. Eulerova metoda jako univerzální nástroj
 32. cv11d_ODE3.cpp Planeta - 4. Eulerova metoda jako univerzální nástroj II.
 33. cv11e_ODE3.cpp Planeta - 4. Lepší num. metoda - Midppoint.
 34. cv11f_ODE3.cpp Planeta - 5. Porovnání různých metod.

Příklady 2017

 1. Nasobilka.cpp - Malá násobilka s jedním cyklem for jako varování před zatemňováním kódu.
 2. cv01a.cpp - První program, příkazy, řetězce, komentáře.
 3. cv01b.cpp - Zkoušíme cylus while a výstup přes std::cout.
 4. cv01c.cpp - Zkoušíme cylus s testem na konci.
 5. cv01d.cpp - Zkoušíme cylus for.
 6. cv02a.cpp - Dva cykly (násobilka).
 7. cv02b.cpp - Učíme se logické výrazy.
 8. rada_pi.cpp - Součet řady. Výpočet (-1)k bez volání pow.
 9. cv03a.cpp - Tabulka funkčních hodnot.
 10. Kruznice.cpp - Použití součtových vzorců při kreslení parametricky zadané kružnice
 11. cv04a_funkce.cpp - Deklarace a použití funkce.
 12. cv04b_funkce.cpp - Funkce počítající součet řady.
 13. cv05c_fib.cpp - Jednoduché fukce.
 14. cv06a_ctverec.cpp - Předávání parametru odkazem.
 15. cv06b_baccab.cpp - Pole jako typ, proměnná a parametr.
 16. cv06c_array.cpp - Jak donutit C++ funkce vracet pole.
 17. cv08_interp.cpp - Předávání polí jako parametrů
 18. cv08_stat.cpp - Předávání polí jako parametrů II
 19. cv08a_LinSolve.cpp - První pokus o lineární algebru.
 20. cv09b_Interpolace.cpp - Ilustrace užití řešení soustavy rovnic
 21. cv11cODR3.cpp - Numerické řešení Newtonových pohybových rovnic
 22. Ode.zip - 7 příkladů ukazujících princip numerického řešení obyčených diferenciálních rovnic. Komentář ke cvičení.
 23. cv13_rand.cpp - Náhodná čísla I
 24. cv13_rand_boost.cpp - Náhodná čísla I, lepší náhodná čísla
 25. cv13_kosikova.cpp - Náhodná čísla II
 26. cv13_Teziste.cpp - Výpočet těžiště polokoule jako těžiště souboru rovnoměrně rozdělených náhodných bodů stejné váhy uvnitř tělesa.


Příklady 2016

 1. Nasobilka.cpp - Malá násobilka s jedním cyklem for jako varování před zatemňováním kódu.
 2. Nasobilka.cpp - Malá násobilka. Cykly, proměnné, výstup.
 3. nsd.cpp - Zrychlená verze Euklidova algoritmu pro výpočet NSD.
 4. bool.cpp - Složitější logické podmínky. &&, ||, ...
 5. rada_pi.cpp - Součet řady. Výpočet (-1)k bez volání pow.
 6. fce1.cpp - Součet řady (tentokrát přestěhován do podprogramu).
 7. nfakt.cpp - Jednoduchá funkce (výpočet n!).
 8. taylor_sin.cpp - Součet Taylorovy řady, funkce se dvěma parametry.
 9. sincos.cpp - Tabulka funkčních hodnot. Knihovna matematických funkcí.
 10. zaokr.cpp - Ukázka, jak se vyhnout jednomu nepříjemnému důsledku zaokrouhlovacích chyb.
 11. Kruznice.cpp - Použití součtových vzorců při kreslení parametricky zadané kružnice
 12. RiemannovaFce.cpp - Spojitá funkce, co nemá skoro nikde derivaci.
 13. Fibo_r.cpp - Rekurzivní výpočet Fibonacciho čísel.
 14. Fibo_c.cpp - Výpočet Fibonacciho čísel cyklem.
 15. Legendre.cpp - program vypíše data pro namalování prvních k_max Legendrových polynomů.
 16. koreny2014.cpp - Hledání kořenů funkce. (Prvni pokus)
 17. koreny.cpp - Hledání kořenů funkce. (Pokročilejší verze)
 18. Odkaz.cpp - Předávání parametrů odkazem
 19. PoleUvod.cpp - Deklarace, procházení a předávání polí
 20. PoleZarazka.cpp - Předávání polí - zarážka
 21. Vektory3D.cpp - Funkce vrací pole s použitím parametru
 22. Vektory3Da.cpp - Funkce prací pole. 3-vektory, matice 3x3
 23. structKomplex.cpp - Datový typ záznam, komplexní čísla
 24. Mandelbrot14.cpp - Aproximace Mandelbrotovy mnoziny, komplexní aritmetika. Děkuji L.H.
 25. midpoint.cpp - Funkce jako parametr, řešení obyč. diferenciálních rovnic, předávání funkce jako parametru.
 26. Ode.zip - 7 příkladů ukazujících princip numerického řešení obyčejných diferenciálních rovnic. Komentář; ke cvičení.
 27. randtest.cpp - Házení kostkou. Základní použití rand() při generování celých a reálných čísel (nevhodné pro serióznější výpočty).
 28. cv13_Teziste.cpp - Výpočet těžiště polokoule jako těžiště souboru rovnoměrně rozdělených náhodných bodů stejné váhy uvnitř tělesa.

Příklady z minulých let

 1. Nasobilka.cpp - Malá násobilka s jedním cyklem for jako varování před zatemňováním kódu.
 2. Krivka.cpp - Kreslení funkce jedné proměnné v gnuplotu Ukázka vlivu zaokrouhlovacích chyb. Sčítání mocninné řady (a proč nám obvykle nechybí operátor pro umocňování).
 3. Kruznice.cpp - Použití součtových vzorců při kreslení parametricky zadané kružnice [cos(s),sin(s)]
 4. Fibo_r.cpp - Rekurzivní výpočet Fibonacciho čísel.
 5. Fibo_c.cpp - Výpočet Fibonacciho čísel cyklem.
 6. Legendre.cpp - program vypíše data pro namalování prvních k_max Legendrových polynomů.
 7. Koch.cpp - Kreslení Kochovy křivky.
 8. mandel12.cpp Letošní Mandelbrotova množina, plus reklama na FORTRAN (děkuji L.H.)
 9. Mandel2.cpp - Barevné znázornění okolí Mandelbrotovy množiny.
 10. koreny.cpp - Hledání kořenů funkce.
 11. Stejne.cpp - Procházení pole celých čísel, hledání duplicit.
 12. Sito.cpp - Deklarace a užití polí. Eratostenovo sito. Cykly. Ve výstupu programu jsou prvočísla reprezentována jako body na číselné spirále, a vypadá to takto.
 13. strtest.cpp - Pole znaků jako řetězce.
 14. ode_euler1.cpp Řešení obyč. dif. rovnice. (děkuji L.H.)
 15. ode_euler2.cpp Řešení soustavy obyč. dif. rovnic -- Svisly vrh. (děkuji L.H.)
 16. lorenz.cpp Řešení soustavy obyč. dif. rovnic -- Lorenzův atraktor. (děkuji L.H.)
 17. detA.cpp - Výpočet determinantu matice.
 18. qpoc.cpp - Třídění pole celých čísel, hledání duplicit.
 19. randi.cpp - Výpočet těžiště polokoule jako těžiště souboru rovnoměrně rozdělených náhodných bodů stejné váhy uvnitř tělesa.
 20. cmplx.cpp - Předávání odkazem. Pro návrat hodnoty komplexního čísla použijeme dva reálné parametry předávané odkazem.
 21. Komplex.cpp - Typ struct,  předávání odkazem, návrat strukturované hodnoty, inicializace struturované proměnné.
 22. Vektory.cpp - 3D vektory jako struct {double x,y,z},  návrh hlaviček funkcí, ověření Ax(BxC) = B(A.C)-C(A.B).
 23. Extrapol.cpp Urychlení sčítání řady při použití polynomiální extrapolace.
 24. Mandelbrot.cpp - Barevné znázornění okolí Mandelbrotovy množiny. Pokud chcete, můžete použít i komplexní čísla, jak je nazančeno v MandelbrotComplex.cpp, ovšem očekávejte cca 3x pomalejší výpočet.
 25. Eratosthenes.cpp - Deklarace a indexování polí. Eratostenovo sito. Cykly. Ve výstupu programu jsou prvočísla reprezentována jako body na číselné spirále, a vypadá to takto. Kdosi se ptal na Python, tak tady je ukázka 20x pomalejší zato pythonové verze téhož algoritmu.
 26. Diference.cpp - Pole jako skladiště. Doplnění všeobecného vzdělání: co to jsou třetí diference. Ch. Babbage.
 27. Ode.zip - 7 příkladů ukazujících princip numerického řešení obyčených diferenciálních rovnic. Komentář ke cvičení.
.