MFF UK / Ústav teoretické fyziky / Tomáš Ledvinka
Přednášky
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programování pro fyziky (1.r)
Počítačová algebra
Klasická elektrodynamika (2.r)
  Sylabus přednášky
  Poznámky k přednáškám
  Zadání domácích úloh
  Ukázka příkladů ze zkoušky
Vybrané partie OTR

Cvičení
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programování pro fyziky (1.r)
Teoretická mechanika (2.r)
Klasická elektrodynamika (2.r)


Věda
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diskové zdroje v OTR
Hyperbolické systémy v OTR


Kontakt
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Email
Konzultační hodiny


Ostatní
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mallorca
Ze společnosti

Vážení studenti,

Zde naleznete řešené úlohy z první písemné práce. Na jejich vypracování je 90 minut. Povšimněte si, že poskytnuté informace lze použít při hledání řešení. Například u první úlohy máte dva výrazy pro pole dipólu. Který z nich je vhodné použít, napovídá níže uvedený vztah pro gradient ve sférických souřadnicích. To, že jako nápověda je uveden i vztah (3p.r r - p r.r)/r^5, který není pro řešení potřeba, není ze zlomyslnosti, ale pro připomenutí, jak pole dipólu vypadá.
Na žádost několika studentů přidávám ještě několik příkladů ke zkoušce
ZkouskovaPisemka3.pdf,
ZkouskovaPisemka5.pdf,
ZkouskovaPisemka7.pdf.
.