Rukopis královédvorskýfaksimile RK
a přebásnění textu