Iniciály


V RK je celkem sedm iniciál, viz obr.

129 (čb, detail), 130 (čb, detail), 131 (čb, detail), 132 (čb, detail), 133 (čb, detail), 134 (čb, detail), 135 (čb, detail). Tyto iniciály byly nejprve podrobeny důkladnému průzkumu mikroskopickému, jehož cílem bylo jednak zjistit vzájemný poměr všech barevných vrstev a vrstvy zlata, nebot´ je již z dřívějších průzkumů známo, že nejde o barevné vrstvy jednotné, nýbrž o vrstvy barev různých, jednak poměr barevných vrstev iniciál k červené rubrikaci a písmu RK a konečně vlastní technologický postup práce iluminátorovy. Přitom byly zjištěné výsledky konfrontovány se zjištěním povahy pergamenu a odstraněného písma a to i za pomoci ultrafialového záření. Jednotlivé iniciály jsou v popise pro bezpečné rozlišení uváděny vždy celým slovem, jehož jsou začátečními písmeny.


Mikroskopický průzkum přinesl tyto výsledky:


Na posledních dvou iniciálách ("S czrna" a "Poletoua") je velmi jasně patrný technologický postup iluminátorův, který byl zachován u všech iniciál, u těchto posledních dvou však je nejzřetelnější.


Závěr

Iniciály RK byly zhotoveny na místech, na nichž v původní podobě pergamenu s původním, dnes odstraněným textem, stály iniciály jiné. Tyto původní iniciály měly rámečky nepatrně větší, než mají iniciály RK. Odstraněny byly dvojím způsobem, škrábáním za sucha a za mokra. Technologie iluminátorovy práce v RK neodpovídá technologii středověké, zejména pokud jde o zlacení. Použití berlínské modři pod zlatem v iniciále "Neklan" při jinak naprosto stejném pracovním postupu u všech iniciál svědčí bezpečně o nemožnosti vzniku iniciál před 18. stoletím. Zhotovení iniciál bylo poslední operací při vzniku RK. Písař původní iniciály částečně až úplně odstranil a při psaní textu respektoval místa těch iniciál, kterých hodlal pro svůj text použít. Krakeláž v iniciálách a majuskulích nemá stopy zašpinění, není tedy stará.