c) Přehyby pergamenu


Na jednotlivých pergamenových listech (dvojlistech) RK jsou patrny stopy toho, že byl pergamen přehýbán a opět vyrovnáván. Prohlídkou pod mikroskopem a přímým osvětlením v různých úhlech a s osvětlením v průsvitu bylo zjištěno, že je třeba rozlišovat mezi zjištěnými stopami přehybů několik kategorií:


a) Jednoduché přehyby pergamenu, k nimž došlo před napsáním textu RK a před zhotovením iniciál. Vyznačují se tím, že psací látka písma RK vnikla do přehybu na jeho vnitřní straně a že na jeho vnější straně nejeví charakteristické roztrhání vyschlé krusty, k němuž by muselo dojít, kdyby k přehybu došlo až po napsání a zaschnutí textu RK. Obdobně je tomu i v případech, kdy přes vyrovnaný přehyb přecházejí tahy a ozdoby iniciál. Příklady tohoto typu přehybů jsou:

Náčrty poměru přehybu a hmoty písma viz na obr. 8 a obr. 9.


b) Jednoduché přehyby pergamenu, k nimž sice došlo před napsáním textu RK a před zhotovením iniciál, ale které mají zřetelné stopy toho, že po napsání textu i zhotovení iniciál došlo k výraznému přehybu v témže místě. Vyznačují se tím, že je zaschlá krusta písma, popř. zaschlá pasta barvy tímto novým přehybem rozdrcena a zčásti vydrolena. Přesto však zůstává zřetelně patrné, že nejde o přehyb, který snad vznikl vůbec až po napsání textu RK (charakteristický tvar šupinek krusty, vypňujících vnitřní stranu přehybu). Příklady:

Náčrty k tomuto typu přehybů viz na obr.10, 11, 12,

viz též obr. 13 a 14.


c) Dvojitý přehyb. Na dvojlistu 12-13 jsou dvě dvojice rovnoběžných přehybů, vzdálených od sebe asi 2 mm. Obě postupují od kraje listů vodorovně směrem ke hřbetu, ale uvnitř plochy sloupce písma (textového zrcadla) náhle končí. Přitom nelze bezpečně říci, zda jsou po celé své délce přehýbány souhlasným směrem a zda snad jeden z nich není popř. i rytou linkou, probíhající přes oba listy dvojlistu souvisle. Nelze tedy ani vyloučit, že mohl tento dvojitý přehyb vzniknout napínáním pergamenu přes hrany desky ve vazbě. Obdobný přehyb je na zlomku pergamenu tzv. "astronomického rukopisu", nalezeného rovněž ve věži kostela ve Dvoře Králové.

Náčrty a fotografie tohoto přehybu jsou na obr.13 a 14.