f) Odstraněné iniciály


Nejpozoruhodnější jsou rasury zřetelně čtvercového tvaru, nebo aspoň tvaru čtverci se velmi blížícího, které mohly vzniknout odstraněním nějakých iniciál jiného textu, než je text RK. Tuto domněnku podrobné zkoumání bezpečně potvrdilo a optický i fotografický průzkum ukázal i některé zbytky tvarů odstraněných iniciál. Jde o tyto případy:

Podobné velké rasury, které však nelze s bezpečností určit jako odstraněné iniciály, jsou i na listech 4, 5, 13 a 14. Rasura na listu 9a (str.17), přehyby vznikly i na místě původních rytých linek před napsáním textu RK.

Řádek13-16 zd. je škrábána z obou stran; snad i tato rasura patří do kategorie odstraněných iniciál.