Pergamen RK


RK pozůstává ze čtyř pergamenových dvojlistů úplných, ze dvou dvojlistů neúplných (tj. vždy jeden list celý, tvořící celek s tzv. proužkem, čili neúplným listem) a ze dvou listů jednotlivých, spojených nalepeným proužkem pergamenu. Schéma listů s označením čísel listů a stran, zatím bez ohledu na možnost či nemožnost rekonstrukce jakýchkoli původních složek pergamenu, znázorňuje obr.1.Závěr

Z uvedených zjištění o pergamenu RK lze vyvodit, že jde o palimpsest (což dosud nebylo známo ani předpokládáno), a to ze dvou odlišných pramenů, z něhož bylo původní písmo odstraněno vymytím a vyškrábáním. Po odstranění původního písma byly listy pergamenu upraveny na dnešní velikost i tvar a čerstvé řezy (střihy) byly znečištěny klihem. Klihu bylo také použito pro zakrytí nedostatečně odstraněných stop původního písma na okrajích listů RK, a to zároveň se železitým roztokem, použitým k témuž účelu.

Na všech listech kromě dvojlistu 3 - 6 bylo řádkování odstraněného textu přibližně shodné se směrem řádků RK, na dvojlistu 3 - 6 však bylo řádkování RK zřejmě kolmo.