Popisná část průzkumu RK


Není účelem tohoto protokolu podávat nový generální popis RK. V tomto ohledu odkazujeme jednak na popis, který zpracoval A. J. Vrťátko v úvodní části ke svému fotografickému vydání RK (Praha, 1862), jednak na popis, obsažený ve Zprávě o chemickém a drobnohledném ohledání některých rukopisů musejních (Praha, l887, zvl. ot. z ČČM), kterou zpracovali prof. Vojtěch Šafařík a prof. Antonín Bělohoubek. Proto uvedeme v jednotlivých partiích svého protokolu pouze nejnutnější údaje, pokud jich bude třeba pro naše vlastní zjištění. Stránky originálu RK jsou citovány jednak podle čísel listů, přičemž "a" značí líc a "b" značí rub, jednak svými běžnými pořadovými čísly ( takže citace listu 1b je totožná se stránkou 2 apod.) Schéma citace je patrné z obr. č.1).