Červené rubrikace a červené majuskule


Závěr

Z průzkumu rubrikací majuskulí a tzv. plámek vyplývá několikeré zjištění:

1. Červené rubrikace, a tedy s nějvětší pravděpodobností i veškeré červené majuskule a ozdoby byly na pergamen naneseny po napsání rezavého písma RK, protože je na některých místech překrývají, ale před zhotovením iniciál, nebot´ barvy rámečků iniciál přes písmo rubrikace přesahují.

2. Tzv. plámky jsou dvojího původu. Jednak jde o sírově žluté "proškrty", nanesené na povrch hotového a zaschlého červeného písmene, ale ne důsledně u všech majuskulí, popř. ne tak trvanlivě, aby nedocházelo k odpadávání, jednak jde o zbytky odstraněného původního písma, popř. zbytky pojidla majuskulí tohoto původního písma, které jsou pod červenou barvou majuskulí, a tvarově i barevně se od vlastních proškrtů liší. Zbytky odstraněného písma se projevují i ovlivněním barevného tónu rumělky, jímž prosvítají popř. i materiálově odlišnou červení. Velká část majuskulí je psána na rasurách.

3. Pokud byla na majuskulích zjištěna krakeláž, jde vždy o krakeláž beze stop zašpinění, takže není příliš starého původu (pozorována při zvětšení 400x).