Chemické zkoušky RZ

S použitím mikroskopu byla podrobně prohlédnuta všechna místa, kde byly dříve provedeny chemické zkoušky. Pozornost byla zaměřena na stranu pátou, druhý řádek shora, prvé písmeno "n" a třetí řádek, páté písmeno "c". Ze vzhledu těchto písmen a okolí tahu písmen vyplývá, že na tato místa bylo působeno roztokem žluté krevní soli. Písmeno "n" je zbarveno červenohnědě reakcí žluté krevní soli s měďnatou sloučeninou (vznik komplexního kyanoželeznatanou měďnatého) a je nepravidelně lemováno berlínskou modří, vzniklou reakcí žluté krevní soli se železitou sloučeninou. U písmene "c" vznikla účinkem žluté krevní soli pouze berlínská modř, ale reakce s měďnatou solí neproběhla. Po tomto zjištění se přikročilo k vlastním chemickým zkouškám.

Aby nedošlo k poškození RZ chemickými reagenciemi, rozhodli jsme se pro provedení chemických reakcí na otisku písma RZ na želatinovaném fotografickém papíru zvlhčeném roztokem 5 % kyseliny chlorovodíkové. Takto preparovaný želatinovaný papír jsme přitiskli na osmé stránce na poslední řádek po dobu jedné minuty. Otisk pak byl ponořen do roztoku žluté krevní soli připraveného podle předpisu (kyanoželeznatan draselný - tzv. žlutá krevní sůl, čistoty p.a., nasycený roztok zředěn před použitím destilovanou vodou v poměru 1:3) uvedeného v protokole o ověření Bělohoubkových oživovacích zkoušek. Při vzniklé reakci zůstaly otisknuté tahy písma bezbarvé s nepravidelným modrým lemováním. Otisk písma, které prosakovalo z druhé strany pergamenu (ze stránky sedmé), se zbarvil červenohnědě. Jde tedy o jev podobný jako u písmene "c" v třetí řádce na páté stránce.

Obdobně se na otisku chovalo linkování pergamenu: linky z otiskované stránky (osmé) se zbarvily modře s malými bezbarvými ostrůvky uprostřed tahu linky, zatímco linky prosáklé z protější (sedmé) stránky pergamenu se zbarvily hnědočerveně.

Na několika místech byly opatrně sňaty mikroskopické částečky špinavě zelené krusty. Při pokusu o rozpuštění těchto částeček v destilované vodě nezměnily částečky tvar. Pod mikroskopem však bylo patrno, že olivově zelená barva částeček se ve vodě mění na hnědožlutou. Po přidání kapičky roztoku žluté krevní soli se částečky krusty zbarvily modře (reakcí žluté krevní soli se železitou sloučeninou) a kapalná fáze (tj. vodný výluh z částeček) poskytla zřetelnou reakci na měď - vzniklo červenohnědé zbarvení.

Část původního výluhu z částeček krusty byla před reakcí s roztokem žluté krevní soli oddělena a byla zkoušena na přítomnost síranových iontů s použitím roztoku chloridu barnatého. Po křikápnutí kapičky roztoku chloridu barnatého vznikla bílá sraženina síranu barnatého, nerozpustná ve zředěné kyselině dusičné. Tyto reakce jsou důkazem přítomnosti síranu měďnatého - modré skalice.


Z výsledku těchto mikroskopických a chemických zkoušek lze usuzovat:

Nemůžeme zatím vysvětlit, proč na lícní straně pergamenu reaguje bezprostřední okolí tahu písma pouze na železo, zatímco na rubové straně, v místě, kde je stejné písmeno prosáklé na rub pergamenu, reaguje tento prosáklý tah písma pouze na měď. V úvahu přicházejí tato vysvětlení: