Překlad RZ do veršůstr. I

 
  Však ot svej čeledi vojevod(í),
  mužie pašú, ženy ruby strojá;
  i umre-li glava čeledina,
  děti všě tu zbožím v jedno vladú
  vladyku si z roda vyberúce,
  ký plezně - dle v sněmy slavny chodí,
  chodí s kmetmi, s lechy vladykami.
  Vstachu, kmeté, leši i vladyky,
  pochválichu p(ra)vdu po zákonu.
  Aj Vletavo, ce  mútísi  vodu,
  ce mútísi vodu striebropěnú ?
  Za tě lutá rozvlajáše búria,
  sesypavši tuču šira neba,
  oplákauši glavy gor zelených,
  vyplákavši zlatopiescú glínu ?
  Kak


str. II

  
   o bych jáz vody nemútila,
  kegdy sě vadíta rodná bratry,
  rodná bratry o dědiny otně.
  Vadíta sě kruto mezu sobú,
  lutý Chrudoš na Otavě krivě,
  na Otavě krivě, zlatonosně;
  St(i)aglav chraber na Radbuzě chladně;
  oba bratry, oba Klenovica,
  roda stara Tetvy Popelova,
  jenže p(ri)de s pleky Čechovými
  v sieže žírné vlasti p(rě)s tri rěki.
  P(ri)letieše družná vlastovica,
  p(ri)letieše ot Otavy krivy,
  sěde na okence rozložito


str. III

  
  v Lubušině otně zlatě siedle, 
  Siedle otně, světě Vyšegradě,
  běduje i naríkaje mutno.
   Kdy se slyše jejú rodná sestra,
  rodná sestra v Lubušině dvorě,
  sprosi kněžnu utr Vyšegradě
  na pop(ra)vu ustaviti p(ra)vdu
  i pognati bratry jeja oba,
  i súditi (j)ima po zákonu.
   Káže kněžna vyp(ra)viti posly:
  po Zutoslav ot Lubicě bielé,
  ideže sú dúbraviny (j)uné;
  po Lutobor s dobroslavska chlemca,
  ideže Orlicu Labe pie;
  po Ratibor ot gor Krekonoší,
  ideže Tr


str. IV

  
         ut pogubi saň lutú;
  po Radovan ot Kamena mosta,
  po Jarožír ot bred vlětorěčných,
  po Strězibor ot Sázavy ladny,
  po Samorod se Mžě striebronosné,
  po všě kmety, lechy i vladyky,
  i po Chrudoš i po St(i)aglav, bratry
  rozvaděma o dediny otně.
   Kda sě sněchu leši i vladyky
  u Vyšegradě -------
  Prokní stúpi rozenia dle svégo.
  Stúpi kněžna v bielestvúci rízě,
  stúpí na stól oteň v slavně sněmě.
   Dvě věglasně děvě ...
  vyučeně věščbám vit(ě)zovým; 


str. V

  
  u jednej sú desky pravdodatné,
  u vtorej Meč krivdy kárajúcí,
  protiv (j)ima plamen pravdozvěsten,
  i pod nima svatocúdná voda.
   Počě kněžna s otňa zlata stola:
  " Mo(j)i kmeté, leši i vladyky,
  se, bratroma rozrěšite pravdu,
  jaže vadíta sě o dědiny,
  o dědiny otně mezu sobú.
  Po zákonu věkožizných bogóv:
  budeta (j)im oba v jedno vlásti,
  či sě rozdělíta rovnú měrú ?
  Mo(j)i kmeté, leši i vladyky,
  rozrěšite moje výpovědi;
  budetě-li u vás po rozumu.
  Nebudetě-l


str. VI

  
          u vás po rozumu,
  ustavite (j)ima nový nález,
  ký by směril rozvaděná bratry. "
   Klaněchu sě leši i vladyky
  i pošěchu ticho govoriti,
  govoriti tiho mezu sobú,
  i chváliti výpovědi jejé.
   Vsta Lutobor s dobroslavska chlemca,
  je sě tako slovo govoriti:
  " Slavná kněžno s otňa zlata stola,
  výpovědi tvoje rozmysléchom.
  Seber glasy po národu svému. "
  I sebrastě glasy děvě súdně, 
  sbierastě ee u osudie svaté,
  i dastě ie lechóm provolati.
   Vsta Radovan ot Kamena mosta,
  je sě


str. VII

  
      glasy číslem p(rě)glédati,
  i viecinu p(ro)volati v národ,
  v národ k roz(s)úzeniu na sněm sboren:
  " Oba rodna bratry Klenovica,
  roda stara Tetvy Popelova,
  jenže pride z pleky s Čechovými
  v sieže žírné vlasti p(rě)s tri rěki,
  směrita se tako o dědiny:
  budeta (j)im oba v jedno vlásti ! "
   Vstanu Chrudoš ot Otavy krivy,
  žleč sě jemu rozli po utrobě,
  tr(i)asechu sě lutostiu vši údy,
  máchu rukú, zarve jarým turem:
  " Gorě ptencem, k nim sě zmija  vnorí,
  gorě mužem, (j)imže žena vlade !
  Mužu vlásti mužem


str. VIII

  
                zapodobno,
  prevěncu dědinu dáti p(ra)vda ! "
    Vsta Lubuša s otňa zlata stola,
  vecě: "Kmeté, leši i vladyky,
  slyšěste zde poganěnie moje !
  Suďte sami po zákonu p(ra)vdu.
  U nebudu vám súditi svády.
  Volte muža mezu sobú rovna,
  ký by vládl vám (zde) po železu ...
  dievčie ruka na vy k vládě slaba. "
    Vsta Ratibor ot gor Krekonoší,
  je sě tako slovo govoriti:
  "Nechvalno nám u němciech iscati p(ra)vdu;
  u nás p(ra)vda po zákonu svatu,
  juže prinesechu otci naši
  v sieže .......