str.III původního textu žalmůPoznámka: Očíslování zvýrazněných míst odpovídá číslům popisu v předchozím textu a vede na ně hypertextový odkaz.