Mikroskopické zkoumání RZ

Dne 14. května 1968 za přítomnosti dr.Tichého, dr.Ivanova, J.Sitty a D.Srnce bylo započato se zkouškami RZ. Oba listy rukopisu byly dr.Tichým vyňaty z ochranných skel a na to byla provedna předběžná prohlídka za použití stereomikroskopu.

Pergamen je na povrchu silně znečištěn ponejvíce klihovitou hmotou. Tahy zeleného písma jsou převážně vsáknuty do pergamenu. V celém rukopise lze však pozorovat četné tahy písma (na všech stránkách), na kterých ulpívá poměrně tlustá krusta špinavě zelené barvy. Nikde nebyly na tazích písma nalezeny zbytky černé krusty, které by měly souvislost s tahy písma a tedy s psacím prostředkem, jímž je písmo psáno. Na některých místech lze v krustě pozorovat velmi drobné zářivě modré krystalky (např. na stránce s iniciálou "C" v posledním řádku), které jsou dobře zřejmé zejména po opatrném rozrušením povrchu krusty.

Na celém RZ jsou místa, kde písmo vykazuje dvojitou konturu. Kontura modrozelené barvy je difúzní, kontura hnědozelené barvy je ostře ohraničená.

Podrobné mikroskopické zkoumání RZ vyňatého z ochranných skel se konalo počínaje dnem 14. května 1968 do 13. června 1968. K mikroskopickému zkoumání byly použity binokulární stereoskopické mikroskopy typu "Citoplast" s možností zvětšení 9,6 x až 100 x, s umělým osvětlením a s možností nastavit směr osvětlení prakticky v jakémkoli úhlu.


Dne 14. května 1968 byla za přítomnosti Ivanova, Sitty, Srnce a Tichého mikroskopicky vyšetřena dvě místa RZ a to:


Dne 20. května 1968 mikroskopoval RZ Srnec a vyšetřil mikroskopicky tato místa:


Dne 21. května 1968 bylo mikroskopování RZ prováděno za přítomnosti Ivanova, Sitty, Srnce, Šonky, Švehly a Tichého. Mikroskopicky byla vyšetřena tato místa:


Dne 28. května 1968 za přítomnosti Ivanova, Sitty a Srnce byla mikroskopicky vyšetřena tato místa: