Rentgenové snímky RZ

K zjištění dalších vlastností písma RZ, zejména pokud jde o vlastnosti červených iniciál, majuskulí a rubrikací, byly pořízeny rentgenové snímky v oblasti měkkého rentgenového záření, tj. při napětí na rentgence cca 10 kV a s rentgenkou opatřenou beryliovým okénkem.

Na získaných rentgenogramech lze zřetleně vidět, že červená písmena, která ve viditelném světle na RZ mají oranžově červenou barvu (minium), silně absorbují rentgenové záření, zatímco rumělkově červené rubrikace (rumělka) absorbují toto záření podstatně méně. Velmi zřetelně se to projevuje na stránce čtvrté u tzv. kryptogramu. Na rentgenovém snímku zůstalo zřetelné pouze to, co je napsáno oranžově červenou barvou, zatímco rumělkově červená barva, která na tzv. kryptogramu překrývá oranžově červené tahy, není na rentgenových snímcích patrna.

Na rentgenových snímcích je dále jasně pozorovatelné, že nejen na konci řádky před iniciálou "D", ale před všemi iniciálami RZ, tedy i před iniciálami "A", "C" a "V" bylo touto oranžově červenou barvou napsáno několik písmen (znaků), která byla téměř zcela, až na malé zbytky, odstraněna a přepsána později nynějším zeleným textem RZ.

Z toho lze soudit, že tyto oranžově červené zbytky písma náležely k jinému textu než nynějšímu (Libušinu soudu) a že s nynějším textem nemají patrně žádnou souvislost. Této verzi nasvědčuje i skutečnost, že některá oranžově červená písmena v text RZ a jejich zbytky, viditelné dobře právě na rentgenových snímcích, nezapadají do současného řádkování zeleného textu RZ. U rumělkově červených rubrikací jsme vybočení řádek rubrikací z řádek zeleného textu v žádném případě nepozorovali.

Na rentgenových snímcích je také dobře prokazatelné, že iniciály a některé majuskule obsahují kresbu jak oranžově červenou, tak rumělkově červenými tahy. Protože podle mikroskopického pozorování a rentgenových snímků šlo v některých případech o přepsání původního písmene na písmeno jiné, byl požádán o spolupráci akademický malíř doc. Jiří Josefík.