a) Záhlaví žalmů

1. Před iniciálou A, str.I, 9.


2. Před iniciálou C, str.II, 6.


3. Před iniciálou V, str.III, 6.


4. Před iniciálou D, str.IV, 14.


5. Záhlaví žalmu desátého, str.VI, 15.