c) Miniové majuskule původního textu žalmů

Dle umístění na příslušné straně origiálu RZ: