Systematický popis nalezených skutečností RZ

V této kapitole podáme úplný přehled všech zjištění, uspořádaný podle věcných souvislostí a podle stránek textu RZ. Každá skutečnost je označena číslem odpovídajícím číslu příslušné obrazové přílohy. Lokace na originále je označena takto: římská číslice značí stranu RZ, arabská číslice příslušný řádek na této straně. Pro snazší identifikaci jednotlivých míst připojujeme schematické znázornění jednotlivých stránek RZ, na nichž jsou místa v řádcích vyznačena očíslovanými kroužky; čísla kroužků jsou shodná s číslováním v této kapitole.