Shrnutí

Srovnání výsledků zkoumání RZ, RK, MPKV a PV ukazuje, že jsou tu technologické rysy společné. Ve všech případech jde o palimpsesty, přičemž psací látka českého (tedy nynějšího) textu není inkoustem; ve třech případech jde o zahuštěné roztoky, a to u RZ směsi soli měďnaté a železité, u RK soli železité, u PV rostlinného nebo živočišného barviva, obtaženého roztokem soli měďnaté, kdežto u MPKV běží o suspenzi sazí (tuš).

Kromě toho jak u RZ, tak i u RK použil písař českého textu míst původních iniciál pro svůj text; u RZ i u RK začlenil dokonce některé neodstraněné nebo nedostatečně odstraněné iniciály a majuskule přímo do českého textu, v RZ dokonce i některé beze změny; v obou rukopisech některé původní iniciály pozměnil a přijal do svého textu. V obou rukopisech byla nalezena uměle vytvořená patina stáří. Společné rysy tedy ukazují i na možnost společného původu.

V Praze dne 28. října 1971.