Informace o umístění titulu

Kolonka umístění obsahuje informaci o lokalizaci titulu. Jméno v této kolonce odkazuje, na toho, kdo si titul vypůjčil či o něm ví. Zkratka ÚTF znamená, že se titul nachází v Librtfy.

Z vybraných počítačů je možné kolonku umístění editovat. V tabulkách je možno zadat do příslušné kolonky novou hodnotu a pak pomocí tlačítka změň umístění změnu odeslat. Je možné odeslat více změn najednou. Tlačítko počáteční stav uvede formulář do počátečního stavu, ale nezruší již odeslané změny.

V textovém výstupu je možné umístění změnit kliknutím na příslušnou položku (v hranatých závorkách na konci údajů o titulu). Objeví se dialog, do kterého se zadá změna a ta se okamžitě odešle.