Nápověda pro chytré vyhledávání

Do kolonky Vyhledávání můžete zadat seznam hesel oddělených mezerou. Hesla mohou být uvozena znaky + nebo -.

Vyhledaná hesla budou splňovat následující kritéria:

Mimo zmíněné znaky mají speciální význam ještě následující znaky:

.
libovolný znak
*
předchozí znak opakovaný nula nebo vícekrát
?
předchozí znak nula nebo jedenkrát
_
mezera v rámci hesla
[ ]
libovolný ze znaků uvedených v závorkách
[^ ]
libovolný znak mimo znaků uvedených za znakem ^
\
následující znak ztrácí svůj speciální význam

Skupina znaků určená mezi závorkami [ a ] může obsahovat alfanumerické znaky bez diakritiky, případně jejich intervaly ve formě x~y.

Hesla mohou být zadána v kódování češtiny použitém pro zobrazení stránky nebo bez diakritiky (doporučené). Nezávisí na velkých a malých písmenkách (alespoň u znaků bez diakritiky).

Příklady:

+vlny -gravitační
Vyžádané heslo "vlny" a zakázané heslo "gravitační".
Wheeler DeWitt - DeWitt\-Morette
Požadované "Wheeler" nebo "DeWitt", ale zakázané "DeWitt-Morette".
University_Press
Požadované heslo "University Press".
198[4~6]
Vyžadované jedno z čísel "1984", "1985", "1986".
space\-?time
Vyhledávání hesel "spacetime" nebo "space-time".
Stationary.*fields
Požadováno heslo obsahující libovolný text začínající "Stationary" a končící "fields".