Odborná exkurze na AsÚ AV ČR v Ondřejově

27.-28. května 2004

Obrazová dokumentace:

Přehled všech fotek:

© 2004-06-02; Pavel Krtouš <Pavel.Krtous@mff.cuni.cz>