Filosofické problémy fyziky


Seminář se koná se jednou za čtrnáct dní
ve čtvrtek od 18:15 v posluchárně N1
v novém pavilónu areálu MFF v Tróji.


1. prosince 2022
Cesty ke sjednoceni interakci v mikrosvete
Michal Malinský
ÚČJF MFF UK
15. prosince 2022
Teorie strun
Martin Schnabl
CEICO, FzÚ AV ČR
5. ledna 2023
Holografie a AdS/CFT korepondence
David Kubizňák
ÚTF MFF UK

Pavel Krtouš