Relativistický seminář
Ústavu teoretické fyziky


Seminář se koná v úterý ve 13:10 v posluchárně ÚTF MFF UK
v 10. patře katedrové budovy v Tróji, V Holešovičkách 2, Praha 8


28. března 2023
Relativistic positioning systems and automatic differentiation
Dr. Justin C. Feng
Center for Astrophysics and Gravitation @ Instituto Superior Técnico, University of Lisbon
(seminář v angličtině)
I discuss the framework of relativistic positioning systems for satellite navigation. I then discuss a new approach to the relativistic location problem (i.e. the determination of the position of a user from satellite data) in a generic spacetime geometry. This approach makes use of automatic differentiation. Time permitting, I will discuss in detail the potential applications of this powerful new tool in computational physics.

Zoom link

Jiří Bičák                                                                                                  Oldřich Semerák