Relativistický seminář
Ústavu teoretické fyziky


Seminář se koná v úterý ve 13:10 v posluchárně ÚTF MFF UK
v 10. patře katedrové budovy v Tróji, V Holešovičkách 2, Praha 8


29. října 2024
TBA
Prof. José M.M. Senovilla, Dr. Francisco Fernández-Álvarez
Department of Physics, University of País Vasco, Bilbao
(seminář v angličtině)

Jiří Bičák                                                                                                  Oldřich Semerák