Seminář Ústavu teoretické fyziky


Seminář se koná každé úterý v 10:40 v posluchárně ÚTF MFF UK
v 10. patře katedrové budovy v Tróji, V Holešovičách 2, Praha 8


6. prosince 2022
London model of dual color superconductor
Ing. J. Hošek, DrSc.
ÚJF AV ČR
(seminář v angličtině)

13. prosince 2022
Vibronic dynamics of inelastic electron-molecule collision
Mgr. Jan Dvořák, PhD
ÚTF MFF UK
(seminář v angličtině)
20. prosince 2022
Vývoj čínské lineární algebry od zlomků a trojčlenky k determinantům
Mgr. Ing. Jiří Hudeček, Ph.D.
Ústav dálného východu FF UK

Jiří Horáček                                                                                                  Jiří Bičák