Seminář Ústavu teoretické fyziky


Seminář se koná každé úterý v 10:40 v posluchárně ÚTF MFF UK
v 10. patře katedrové budovy v Tróji, V Holešovičách 2, Praha 8


28. března 2023
Vznik a vývoj zemětřesení - příklady z Řecka a Turecka
prof. RNDr. Frantisek Gallovič, Ph.D.
KG MFF UK
4. dubna 2023
Pozorování ultrarychlých procesů pomocí laserových a elektronových pulzů
dr. Martin Kozák, Ph.D.
KChFO MFF

11. dubna 2023
Seminář se nekoná (Velikonoční úterý)
18. dubna 2023
Konstrukce kinetické rovnice pro jednočásticovou matici hustoty
prof. Pavel Lipavský, DrSc.
Fyzikální ústav UK

25. dubna 2023
Nové trendy ve strojovém učení
Mgr. Martin Váňa, Ph.D.
Salted CX
2. května 2023
Generalizing the coupling between spacetime and matter
dr. Sante Carloni, Ph.D.
ÚTF MFF UK
(seminář v angličtině)

Jiří Horáček                                                                                                  Jiří Bičák