Donald Davidson

Mental Events

Text diskutovaný na semináři J. Mourala Davidson, jednání a determinismus.

Článek byl převzat z knihy Philosophy as it is.

Vlastní text:

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Browser stránek umožňující škálování stránek (pouze pro Netscape)