Udělejte něco pro svůj počítač! Naučte ho diferenciální geometrii!

 Mathematica v. 3.01 

Mathematica je systém pro algebraické výpočty na počítači. Na těchto stránkách naleznete stručný přehled jeho schopností a krátký náznak, jak takový systém funguje. Nakonec naleznete příklad, jak naučit Mathematicu něco z diferenciální geometrie.

Materiál byl připraven ve formě notebooku - formátu systému Mathematica. Tyto dokumenty si můžete prohlédnout pomocí samotného systému Mathematica nebo pomocí programu MathReader. Tento program si můžete volně stáhnout ze stránek firmy Wolfram research nebo z lokálních stránek. Vedle toho naleznete všechny dokumenty též v Postsriptu a v brzké budoucnosti též v HTML verzi.

Přehled funkcionality systému Mathematica

Notebook Postscript

Stručný přehled toho, co Mathematica umí "od přírody". Naleznete zde několik příkladů na elementární úpravy výrazů a stručný popis, jak definovat funkce, vlastnosti funkcí a provádět substituce ve výrazech.

Principy fungování systému Mathematica

Notebook Postscript

Zde naleznete pokročilejší informace o systému Mathematica - jak jsou vnitřně reprezentovány formule, jaký lze zvolit formát pro vstup a výstup a jak probíhá vyčíslení výrazu.

Příklad: Vnější kalkulus

Notebook Postscript

Nakonec krátký příklad, ve kterém zavedeme formalismus pro počítání s antisymetrickými formami a vnějším derivováním.


© 18. května 1999; Pavel Krtouš <krtous@mbox.troja.mff.cuni.cz>