Úvod do kvantové teorie pole na křivém pozadí

NTMF065

prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D.

ZS: 2/1 Zk

Anotace:

Hamiltonovský formalismus v teorii pole, 3+1 rozštěpení prostoročasu, klasické Greenovy funkce. Kvantování volného pole v zakřiveném prostoročasu, fockovská báze, koherentní stavy, volba vakua, normální uspořádání, Bogoljubovova transformace, S-matice, amplitudy přechodu a generující funkcionál. Statické prostoročasy, diagonalizace Hamiltoniánu, termální stavy, kvantové Greenovy funkce, analytické vlastnosti a singulární struktura Greenových funkcí, Wickova rotace. Částice u pohybujících se zrcadel, kosmologická tvorba částic, Unruhův efekt, Minkowského a Rindlerovo vakuum, detektory částic. Hawkingův efekt, volba módů a vakuového stavu. Termodynamika černých děr.

Určeno pro studenty magisterského a doktorského studia. Předpokládá se znalost obecné teorie relativity a kvantové mechaniky v rozsahu základních přednášek. Znalost kvantové teorie pole je velkou výhodou, ale ne nutnou podmínkou.

Konání přednášky:

Přednáška je vypisována obvykle jednou za dva roky (alternativně s přednáškou Interpretace kvantové mechaniky - NTMF036).

Přednáška poběží v akademickém roce 2019/20. Další běh přednášky bude na podzim roku 2021.

Přednáška se bude konat ve čtvrtek odpoledne. Přesný čas bude upřesněn do začátku semestru.

Vzhledem k nepřítomnosti přednášejícího na začátku semestru začne přednáška až 17. října 2019 a během semestru odpadne jedna přednáška. Ve zbytku semestru poběží přednáška v rozsahu 4 hodin týdně, což nahradí chybějící přednášky.

Pokračování v letním semestru:

V případě zájmu naváže na tuto předášku v letním semestru přednáška Pokročilé partie kvantové teorie pole na křivém pozadí - NTMF095.

Literatura:


© 2019-09-11; Pavel Krtouš <Pavel.Krtous@mff.cuni.cz>