Speciální teorie relativity - zkoušení

Jelikož bude probíhat zkoušení prezenční i online, přizpůsobíme obě formy tak, aby byly srovnatelné. Nepoužívejte prosím při zkoušení poznámky ani další zdroje.


Prezenční zkoušení

Na prezenční zkoušení bude celkově zhruba 1 hodina času, přičemž budete mít 20 minut na přípravu. Ke zkoušce pokud možno přijďte až nedlouho před přiděleným časem. Podle domluvy se zkoušejícím můžete být také požádáni, abyste si přípravu sepsali na tabuli. (Budeme se snažit, aby v daný čas byl/byla v dané místnosti na přípravě jen jeden/jedna z vás.)

Online zkoušení

Na online zkoušku bude celkově 1.25 hodiny (od února 1 hodina, protože nedochází k technickým problémům) a bude probíhat přes Zoom. Čtvrt hodiny navíc je určeno na zajištění technické stránky spojení, prosíme o otestování funkčnosti mikrofonu a kamery v předstihu. Vlastní zkouška bude zase celkově přibližně hodinová, kamera i mikrofon by měly být aktivní po celou dobu zkoušky. Jelikož po vás budeme chtít také odvozování a rovnice, připravte si dostatek papírů a pište fixou či jiným psacím nástrojem, který zanechává tlusté čáry. Alternativně můžete použít tabuli, flipchart nebo sdílení psacího tabletu. Kromě ukázání popsaných papírů a tabulí do kamery Zoomu můžete být vyzváni k jejich ofocení a odeslání na email (zde zkontrolujte, že jste schopni odeslat fotky rozumné velikosti - dnešní mobily jsou schopny vyprodukovat obrovské soubory, které mohou někde uvíznout).

Mějte připravenu svou studentskou kartičku pro případné ověření identity.