název:
O pohybu a klidu
autor:
Pavel Krtouš
e-mail:
Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz
datum:
2008-2009
abstrakt:

Článek sleduje vývoje pojmů klid a pohyb od Aristotela až k Einsteinovi. Diskutuje přerod od dynamiky prvního řádu k dynamice druhého řádu, zrod newtonovského absolutního prostoru a jeho následnou Machovu kritiku a nakonec strukturu současného popisu ve speciální a obecné terorii relativity.


Článek O pohybu a klidu vznikal v zimě 2008 s následnými úpravami v roce 2009. Jednalo se o syntézi několika přednášek přednesených v předchozích letech na semináři Filosofické problémy fyziky na MFF UK a v konečné podobě vychází ze série přednášek na CTS při UK a AV ČR konané v roce 2007. Článek je v anglické verzi publikován v časopise Focus Pragensis VIII (2008) 57-106.

Při čtení článku mohou přijít vhod výtahy z Newtonových Princípií a Machovy Mechaniky:

V obou výňatcích jsou červeně vyznačeny pasáže důležité pro definici absolutného prostoru a následnou Machovu kritiku. V preambuli jsem též přidal poznámky na okraj pro rychlejší orientaci v textu, u Machovy Mechaniky jsou navíc modře vyznačeny citace z Newtonových Princípií.

Jakékoli komentáře, dotazy či připomínky jsou vítány.

Pavel Krtouš


© 2010-03-04; Pavel Krtouš <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>