Filosofické problémy fyziky


V rámci semináře v letním semestru běží cyklus přednášek

Fyzika jako dobrodružství poznání

Přednášky se konají každý týden ve čtvrtek od 18:15 v posluchárně T2
v budově v Tróji, V Holešovičkách 2, Praha 8.

Předmět si v letním semestru zapisujte pod kódem NPOZ008.


Příští semináře:

V nejbližší budoucnosti nejsou plánované žádné semináře.


Minulé semináře:

23. února 2017
Příběh spekter – od duhy k poselství spektrálních čar o jednotě světa
Jiří Podolský

Prezentace je k dispozici po zalogování na stránkách předmětu NPOZ008 v SISu.

Záznam přednášky.

2. března 2017
E=mc2 a jaderná energie: Epizoda I – Temná strana síly a pozemské ničení
Jiří Podolský

Prezentace je k dispozici po zalogování na stránkách předmětu NPOZ008 v SISu.

Záznam přednášky.

9. března 2017
E=mc2 a jaderná energie: Epizoda II – Světlá strana síly a kosmické tvoření
Jiří Podolský

Prezentace je k dispozici po zalogování na stránkách předmětu NPOZ008 v SISu.

Záznam přednášky.

16. března 2017
Kosmos jako celek – co o něm dnes víme?
Jiří Podolský

Prezentace je k dispozici po zalogování na stránkách předmětu NPOZ008 v SISu.

Záznam přednášky.

23. března 2017
Kvantová skutečnost
Pavel Krtouš

Úvod do světa kvantových jevů. Pozorovatelné, stavy a měření. Kvantová nerozlišitelnost a superpozice.

Prezentace je k dispozici po zalogování na stránkách předmětu NPOZ008 v SISu.

Záznam přednášky.

30. března 2017
Kvantová podivnost
Pavel Krtouš

Kvantové vlastnosti, realita neměřeného, realismus vs. instrumentalismus.

Prezentace je k dispozici po zalogování na stránkách předmětu NPOZ008 v SISu.

Záznam přednášky.

6. dubna 2017
Kvantové interpretace
Pavel Krtouš

Povaha kolapsu kvantového stavu, realismus podruhé, dekoherence a efektivní redukce.

Prezentace je k dispozici po zalogování na stránkách předmětu NPOZ008 v SISu.

Záznam přednášky.

13. dubna 2017
Kvantová osobitost
Pavel Krtouš
Fundamentálnost kvantového popisu, EPR paradox, skryté proměnné a Bellovy nerovnosti.

Prezentace je k dispozici po zalogování na stránkách předmětu NPOZ008 v SISu.

Záznam přednášky.

20. dubna 2017
Kvantová mnohosvětovost
Pavel Krtouš

Lokalizace kolapsu stavu v prostoročase. Kolaps bez kolapsu: mnohosvětová interpretace.

Prezentace je k dispozici po zalogování na stránkách předmětu NPOZ008 v SISu.

Záznam přednášky.

27. dubna 2017
Kvantová intuice
Pavel Krtouš
Feynmanovská formulace – teorie částic komiksem. Kudy dál pod štítem dekoherence: kolaps, nerozlišitelnost či konzistence?

Prezentace je k dispozici po zalogování na stránkách předmětu NPOZ008 v SISu.

Záznam přednášky.

4. května 2017
promítání 1. dílu seriálu Genius již v 17:15
Génius Einstein v Praze po 100 letech – pohled do zákulisí
Jiří Podolský, Pavel Cejnar

Přednáška poodhalí zákulisí natáčení 10 dílného seriálu Génius o Albertu Einsteinovi.

Na přípravě seriálu v produkci National Geographic se podíleli i pracovníci MFF UK. Spolus filmaři se na přednášce podělí o své zkušenosti.

Pro zájemce bude v 17:15 uvedena projekce prvního dílu seriálu. Samotná přednáška začne standardně v 18:15.

Záznam přednášky.

11. května 2017
Génius Einstein v Praze po 100 letech – fikce a skutečnost
Jiří Podolský, Pavel Cejnar

Záznam přednášky.


Předchozí ročníky:


Některé texty týkající se filosofie fyziky:

O pohybu a klidu
P. Krtouš, 2008/2009
Arbiter Elegantiae (doslov ke knize B. Greene: Elegantní vesmír)
J. Langer, 2001
Mystérium svobodné vůle (text k semináři v prosinci 2000)
M. Gardner, přeložil J. Novotný
Kosmologie a stvoření světa
J. Langer, 2000
Jak jsou definovány základní fyzikální veličiny?
J. Langer, leden 1999
Teorie všeho
J. Langer, leden 1997
Dvojštěrbinové experimenty v kvantové teorii
J. Podolský, léto 1994
Důsledky kvantové mechaniky na vztah popisu a reality
P. Krtouš, podzim 1992

Jiří Langer                                        Pavel Krtouš


© 29. května 2017; Pavel Krtouš <krtous@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 21. září 2017; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@mff.cuni.cz>