Filosofické problémy fyziky


Seminář se koná se jednou za čtrnáct dní ve čtvrtek od 18:15 v posluchárně T2
v budově v Tróji, V Holešovičkách 2, Praha 8

Předmět si v zimním semestru zapisujte pod kódem NPOZ007.


Příští semináře:

V nejbližší budoucnosti nejsou plánované žádné semináře.


Minulé semináře:

5. října 2017
Francis Bacon a empirismus
Jiří Langer
ÚTF

Záznam přednášky.

19. října 2017
Koncept theorie před Popperem, tj. v antice a v době bronzové
Zdeněk Kratochvíl
PřF UK

Záznam přednášky.

2. listopadu 2017
Gravitační vlny – Co se vlastně vlní?
P. Krtouš, O. Svítek, T. Ledvinka, O. Semerák, O. Pejcha
ÚTF
16. listopadu 2017
Exaktní vědy v dějinách lidské kultury
Jiří Langer
ÚTF
30. listopadu 2017
Čísla – kde se vzala a k čemu jsou?
Pavel Krtouš
ÚTF
14. prosince 2017
Jak napálit matfyzáka
Luboš Pick
KMA MFF

Předchozí ročníky:


Některé texty týkající se filosofie fyziky:

O pohybu a klidu
P. Krtouš, 2008/2009
Arbiter Elegantiae (doslov ke knize B. Greene: Elegantní vesmír)
J. Langer, 2001
Mystérium svobodné vůle (text k semináři v prosinci 2000)
M. Gardner, přeložil J. Novotný
Kosmologie a stvoření světa
J. Langer, 2000
Jak jsou definovány základní fyzikální veličiny?
J. Langer, leden 1999
Teorie všeho
J. Langer, leden 1997
Dvojštěrbinové experimenty v kvantové teorii
J. Podolský, léto 1994
Důsledky kvantové mechaniky na vztah popisu a reality
P. Krtouš, podzim 1992

Jiří Langer                                        Pavel Krtouš


© 14. prosince 2017; Pavel Krtouš <krtous@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 18. prosince 2017; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@mff.cuni.cz>