Filosofické problémy fyziky


Seminář se koná se jednou za čtrnáct dní ve čtvrtek od 18:15 v posluchárně T2
v budově v Tróji, V Holešovičkách 2, Praha 8

První přednáška se koná 15. října.

Předmět si v zimním semestru zapisujte pod kódem NPOZ007.


Příští semináře:

3. prosince 2015
Pozor! Seminář se koná mimo pravidelný 14 denní cyklus.
Historie námořní navigace
Peter Scheirich
AsÚ AV ČR

Minulé semináře:

15. října 2015
Paradox indukce
Jiří Langer
ÚTF MFF UK
29. října 2015
Neviditelný vesmír
Michal Malinský
ÚČJF MFF UK
12. listopadu 2015
Esse est percipi?
Jiří Langer
ÚTF MFF UK

Předchozí ročníky:


Některé texty týkající se filosofie fyziky:

O pohybu a klidu
P. Krtouš, 2008/2009
Arbiter Elegantiae (doslov ke knize B. Greene: Elegantní vesmír)
J. Langer, 2001
Mystérium svobodné vůle (text k semináři v prosinci 2000)
M. Gardner, přeložil J. Novotný
Kosmologie a stvoření světa
J. Langer, 2000
Jak jsou definovány základní fyzikální veličiny?
J. Langer, leden 1999
Teorie všeho
J. Langer, leden 1997
Dvojštěrbinové experimenty v kvantové teorii
J. Podolský, léto 1994
Důsledky kvantové mechaniky na vztah popisu a reality
P. Krtouš, podzim 1992

Jiří Langer                                        Pavel Krtouš


© 5. listopadu 2015; Pavel Krtouš <krtous@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 25. listopadu 2015; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@mff.cuni.cz>