Filosofické problémy fyziky


Seminář se koná se jednou za čtrnáct dní ve čtvrtek od 18:15 v posluchárně T2
v budově v Tróji, V Holešovičkách 2, Praha 8


Příští semináře:

V nejbližší budoucnosti nejsou plánované žádné semináře.


Minulé semináře:

3. října 2013
Filosofie přírody
Jiří Langer
ÚTF MFF UK

Vliv matematiky a fyziky na teorii poznání.

17. října 2013
Peripetie filosofie vědy
Lukáš Zámečník
Katedra filosofie FF UP Olomouc

Od Vídeňského kruhu k dnešku

31. října 2013
Pojem hmotnosti ve fyzice
Jiří Dolejší, Jiří Langer
MFF UK

Povídání nejen o božské částici

14. listopadu 2013
Hmotnost a setrvačnost v klasické fyzice
Pavel Krtouš
ÚTF MFF UK
28. listopadu 2013
Niels Bohr - život a dílo
Filip Grygar
katedra filosofie Universita Pardubice

V ránci semináře bude promítnut dvacetiminutový film s českými titulky, kde Bohr vzpomíná na svůj život i vědeckou práci.

12. prosince 2013
Fyzika a mýtus nekonečna
Peter Zamarovský
FEL ČVUT
9. ledna 2014
Nekonečně velké problémy s nekonečně malými čísly
aneb lze počítat s nekonečny?
Pavel Krtouš
ÚTF MFF UK

Infinitezimální kalkulus byl historicky vybudován na základě intuice pro nekonečně malé veličiny. Při pozdějším exaktním budování matematické analýzy se tato intuice z matematiky do velké míry vytěsnila. Ve fyzice je však nadále hojně užívána.

Moderní matematika má ale nástroje i pro popis nekonečně malých veličin. V přednášce se zmíníme o některých alternativních přístupech, které umožňují koncept nekonečně malých a nekonečně velkých veličin uchopit. Uvedeme i několik aplikací ve fyzice: od triviálních příkladů "nekonečně velkých" útvarů po netriviální příklady z kvantové teorie pole.

27. února 2014
Fyzika a metafyzika
Jiří Langer
ÚTF MFF UK
13. března 2014
Standardní model elementárních částic
Jiří Hořejší
ÚČJF
27. března 2014
Chaos
Pavel Cejnar
ÚČJF
10. dubna 2014
Sedm forem determinismu
Miroslav Dočkal
FF UP Olomouc

Jaký stav věcí – a jaký svět z nich složený – považujeme za determinovaný?

24. dubna 2014
Jeden či mnoho světů v kvantové realitě
aneb o povaze kolapsu vlnové funkce
Pavel Krtouš
ÚTF MFF UK

Podle klasické formulace kvantové mechaniky časový vývoj kvantového systému probíhá dvěma diametrálně odlišnými procesy: unitárním vývojem podle Schrödingerovy rovnice a skokovou změnou (kolapsem) stavu při měření systému. Jaká je skutečná povaha kolapsu stavu? Jedná se o skutečný proces či jen o změnu našeho popisu? Lze kolaps vysvětlit dekoherencí v rozšířeném systému či ho je nutno nahradit útěkem do multisvětové reality?

22. května 2014
Jeden či mnoho světů v kvantové realitě
tentokrát o mnoha světech
Pavel Krtouš
ÚTF MFF UK

Pokračování posledního semináře o interpretaci kvantové mechaniky.

Podle klasické formulace kvantové mechaniky časový vývoj kvantového systému probíhá dvěma diametrálně odlišnými procesy: unitárním vývojem podle Schrödingerovy rovnice a skokovou změnou (kolapsem) stavu při měření systému. Jaká je skutečná povaha kolapsu stavu? Jedná se o skutečný proces či jen o změnu našeho popisu? Lze kolaps vysvětlit dekoherencí v rozšířeném systému či ho je nutno nahradit útěkem do multisvětové reality?

2. října 2014
Newtoniáni a osvícenství
Jiří Langer
ÚTF
16. října 2014
Úvahy o ničem
aneb
Nic není nic
Jiří Langer
ÚTF MFF UK
30. října 2014
Axiologie fyziky
Lukáš Zámečník
katedra filosofie FF UP Olomouc
13. listopadu 2014
Fyzikové a realita
Jiří Langer
ÚTF MFF UK
27. listopadu 2014
Čas živých a neživých
Josef Krob
Filosofická fakulta MU Brno
11. prosince 2014
Čas ve fyzice a ve filosofii
Jan Novotný
Pedagogická fakulta MU Brno

Předchozí ročníky:


Některé texty týkající se filosofie fyziky:

O pohybu a klidu
P. Krtouš, 2008/2009
Arbiter Elegantiae (doslov ke knize B. Greene: Elegantní vesmír)
J. Langer, 2001
Mystérium svobodné vůle (text k semináři v prosinci 2000)
M. Gardner, přeložil J. Novotný
Kosmologie a stvoření světa
J. Langer, 2000
Jak jsou definovány základní fyzikální veličiny?
J. Langer, leden 1999
Teorie všeho
J. Langer, leden 1997
Dvojštěrbinové experimenty v kvantové teorii
J. Podolský, léto 1994
Důsledky kvantové mechaniky na vztah popisu a reality
P. Krtouš, podzim 1992

Jiří Langer                                        Pavel Krtouš


© 11. listopadu 2014; Pavel Krtouš <krtous@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 21. prosince 2014; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@mff.cuni.cz>