Filosofické problémy fyziky


V rámci semináře v letním semestru běží cyklus přednášek

Fyzika jako dobrodružství poznání

Přednášky jsou rozvržené každý čtvrtek od 18:15 v posluchárně T2
v budově v Tróji, V Holešovičkách 2, Praha 8.

Vzhledem k situaci s pandemií nemoci COVID-19 byla po třech přednáškách pozastavena prezenční výuka. Z tohoto důvodu bylo nutno průběh celého cyklu upravit.

Přednášky prof. Krtouše na téma Kvantový svět se neuskutečnily. Nicméně existují záznamy těchto přednášek z roku 2017 a odkazy na tyto záznamy jsou zveřejněné v programu níže. Tímto způsobem je část cyklu o kvantovém světě k dispozici alespoň virtuálně.

Neuskutečnily se ani tři zbývající přednášky prof. Podolského. Namísto nich byly nabídnuty záznamy přednášek pokrývající buď přímo dříve oznámená témata či témata jim velice blízká.

Zároveň bychom chtěli velmi poděkovat p. L. Hájkovi, který již několik let z vlastní iniciativy pro nás přednášky nahrává a zveřejňuje na kanálu LLionTV. Bez něj bychom záznamy našich přednášek nabídnout nemohli.

Současné situaci bylo nutno přizpůsobit též podmínky udělování zápočtu. O těchto podmínkách byli zapsaní studenti informováni emailem. Těm, co podmínky splnili, byly zápočty již uděleny. Dodatečné udělení zápočtu podle platmých podmínek je stále možné po domluvě s přednášejícími.

Předmět byl v letním semestru vyučován pod kódem NPOZ008.

Jiří Podolský Pavel Krtouš


Příští semináře:

V nejbližší budoucnosti nejsou plánované žádné semináře.


Minulé semináře:

20. února 2020
Příběh spekter
Od duhy ke svědectví spektrálních čar o jednotě světa
Jiří Podolský

Záznam přednášky.

27. února 2020
E=mc2 a jaderná energie
Epizoda I: Temná strana síly a pozemské ničení
Jiří Podolský

Záznam přednášky.

5. března 2020
E=mc2 a jaderná energie
Epizoda II: Světlá strana síly a kosmické tvoření
Jiří Podolský

Záznam přednášky.

16. března 2020
virtuální přednáška
Kvantová skutečnost
Pavel Krtouš

Úvod do světa kvantových jevů. Kvantové měření, kvantové vlastnosti, kvantový stav. Kvantová nerozlišitelnost a superpozice. Základy formalismu.

Záznam přednášky z roku 2017.

17. března 2020
virtuální přednáška
Kvantová podivnost
Pavel Krtouš

Kvantové vlastnosti, realita neměřeného, zpožděné měření, superpozice makroskopický objektů, Schrödingerova kočka a Wignerova přítelkyně. Realismus vs. instrumentalismus.

Záznam přednášky z roku 2017.

18. března 2020
virtuální přednáška
Kvantová interpretace
Pavel Krtouš

Skládání systémů, zahrnutí přístroje do popisu. Povaha kolapsu kvantového stavu. Zahrnutí prostředí, dekoherence a efektivní redukce.

Záznam přednášky z roku 2017.

19. března 2020
virtuální přednáška
Kvantová osobitost
Pavel Krtouš

Neekvivalence klasického a kvantového popisu. EPR paradox, nelokalita korelací, provázanost, lokalita popisu. Úplnost teorie, skryté proměnné a Bellovy nerovnosti. Využití nelokality provázaných stavů.

Záznam přednášky z roku 2017.

20. března 2020
virtuální přednáška
Kvantová mnohosvětovost
Pavel Krtouš

Lokalizace kolapsu stavu v prostoročase, šíření kolapsu. Nemožnost interpretace kolapsu jako lokálního procesu. Kolaps bez kolapsu: mnohosvětová interpretace. Zahrnutí pozorovatele do popisu, stavy vědomí, rozštěpení na větve vzhledem k pozorovateli, velikost větví, tunelování mezi větvemi.

Záznam přednášky z roku 2017.

21. března 2020
virtuální přednáška
Kvantová intuice
Pavel Krtouš

Feynmanovská formulace, kvantový popis jako pravdivostní ohodnocení výroků. Historie, kvantová nerozlišitelnost a pravidla pro pravděpodobnosti. Dráhový integrál. Kudy dál pod štítem dekoherence: kolaps, nerozlišitelnost či konzistence? Dekoherenční funkcionál a podmínka dekoherence.

Záznam přednášky z roku 2017.

14. dubna 2020
virtuální přednáška
Od hmotných bodů ke spojitým polím
Jiří Podolský

Záznam přednášky z roku 2018.

Virtuální přednáška namísto plánované přednášky Chvála vln – Epizoda I: Poselství elektromagnetických vln.

15. dubna 2020
virtuální přednáška
Gravitační vlny a Nobelova cena 2017
Jiří Podolský

Záznam přednášky z roku 2017.

Virtuální přednáška namísto plánované přednášky Chvála vln – Epizoda II: Poselství gravitačních vln.

16. dubna 2020
virtuální přednáška
Kosmos jako celek
Co o něm dnes víme?
Jiří Podolský

Záznam přednášky z roku 2017.


Předchozí ročníky:

Filosofické problémy fyziky Fyzika jako dobrodružství poznání

Některé texty týkající se filosofie fyziky:

O pohybu a klidu
P. Krtouš, 2008/2009
Arbiter Elegantiae (doslov ke knize B. Greene: Elegantní vesmír)
J. Langer, 2001
Mystérium svobodné vůle (text k semináři v prosinci 2000)
M. Gardner, přeložil J. Novotný
Kosmologie a stvoření světa
J. Langer, 2000
Jak jsou definovány základní fyzikální veličiny?
J. Langer, leden 1999
Teorie všeho
J. Langer, leden 1997
Dvojštěrbinové experimenty v kvantové teorii
J. Podolský, léto 1994
Důsledky kvantové mechaniky na vztah popisu a reality
P. Krtouš, podzim 1992

Jiří Podolský                         Pavel Cejnar                         Pavel Krtouš


© 20. dubna 2020; Pavel Krtouš <krtous@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 11. srpna 2020; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@mff.cuni.cz>