Filosofické problémy fyziky


V rámci semináře v letním semestru běží cyklus přednášek

Fyzika jako dobrodružství poznání

Přednášky se konají každý týden ve čtvrtek od 18:15 v posluchárně T2
v budově v Tróji, V Holešovičkách 2, Praha 8.

Předmět si v letním semestru zapisujte pod kódem NPOZ008.


Příští semináře:

22. února 2018
Astronomie, matka fyziky
Jiří Podolský
1. března 2018
Heliocentrická revoluce
Jiří Podolský
8. března 2018
Zrod matematicky formulované mechaniky
Jiří Podolský
15. března 2018
Od hmotných bodů ke spojitým polím
Jiří Podolský
22. března 2018
Einsteinova speciální relativita
Jiří Podolský
29. března 2018
Gravitace jako deformace prostoročasu
Jiří Podolský
12. dubna 2018
Kvantový svět
Pavel Cejnar
19. dubna 2018
Kvanta a pole
Pavel Cejnar
26. dubna 2018
Symetrie a interakce
Pavel Cejnar
3. května 2018
Šipka času
Pavel Cejnar
10. května 2018
Kritické jevy
Pavel Cejnar
17. května 2018
Chaos a komplexita
Pavel Cejnar

Minulé semináře:


Předchozí ročníky:


Některé texty týkající se filosofie fyziky:

O pohybu a klidu
P. Krtouš, 2008/2009
Arbiter Elegantiae (doslov ke knize B. Greene: Elegantní vesmír)
J. Langer, 2001
Mystérium svobodné vůle (text k semináři v prosinci 2000)
M. Gardner, přeložil J. Novotný
Kosmologie a stvoření světa
J. Langer, 2000
Jak jsou definovány základní fyzikální veličiny?
J. Langer, leden 1999
Teorie všeho
J. Langer, leden 1997
Dvojštěrbinové experimenty v kvantové teorii
J. Podolský, léto 1994
Důsledky kvantové mechaniky na vztah popisu a reality
P. Krtouš, podzim 1992

Jiří Podolský                         Pavel Cejnar                         Pavel Krtouš


© 18. ledna 2018; Pavel Krtouš <krtous@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 19. února 2018; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@mff.cuni.cz>