Filosofické problémy fyziky


V rámci semináře v letním semestru běží cyklus přednášek

Fyzika jako dobrodružství poznání

Přednášky se konají každý týden ve čtvrtek od 18:15 v posluchárně T2
v budově v Tróji, V Holešovičkách 2, Praha 8.

Předmět si v letním semestru zapisujte pod kódem NPOZ008.


Příští semináře:

V nejbližší budoucnosti nejsou plánované žádné semináře.


Minulé semináře:

25. února 2016
Mimořádná přednáška
Přímá detekce gravitačních vln
Historické souvislosti i detaily ohlášeného objevu
J. Bičák, D. Heyrovský, J. Langer, T. Ledvinka, J. Podolský
ÚTF MFF UK
3. března 2016
Od Aristotela k Newtonovi
Pavel Krtouš

záznam přednášky

10. března 2016
Newton vs. Mach
Pavel Krtouš

záznam přednášky

17. března 2016
Revoluce nejen relativistická
Pavel Krtouš

záznam přednášky

31. března 2016
Gravitace jako zakřivení prostoročasu
Pavel Krtouš
7. dubna 2016
Bestiář obecné teorie relativity
Pavel Krtouš

záznam přednášky

14. dubna 2016
Kauzalita a determinismus
Pavel Krtouš

záznam přednášky

21. dubna 2016
Principy kvantové fyziky
Pavel Cejnar

záznam přednášky

28. dubna 2016
Kvantování
Pavel Cejnar

záznam přednášky

5. května 2016
Interakce
Pavel Cejnar

záznam přednášky

12. května 2016
Kvantové divy
Pavel Cejnar

záznam přednášky

19. května 2016
Klasický svět
Pavel Cejnar

záznam přednášky

26. května 2016
Geometrizace, akce, kvantování
Pavel Krtouš

záznam přednášky


Předchozí ročníky:


Některé texty týkající se filosofie fyziky:

O pohybu a klidu
P. Krtouš, 2008/2009
Arbiter Elegantiae (doslov ke knize B. Greene: Elegantní vesmír)
J. Langer, 2001
Mystérium svobodné vůle (text k semináři v prosinci 2000)
M. Gardner, přeložil J. Novotný
Kosmologie a stvoření světa
J. Langer, 2000
Jak jsou definovány základní fyzikální veličiny?
J. Langer, leden 1999
Teorie všeho
J. Langer, leden 1997
Dvojštěrbinové experimenty v kvantové teorii
J. Podolský, léto 1994
Důsledky kvantové mechaniky na vztah popisu a reality
P. Krtouš, podzim 1992

Jiří Langer                                        Pavel Krtouš


© 1. června 2016; Pavel Krtouš <krtous@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 25. září 2016; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@mff.cuni.cz>