Filosofické problémy fyziky


V rámci semináře v letním semestru běží cyklus přednášek

Fyzika jako dobrodružství poznání

Přednášky se konají každý týden ve čtvrtek od 18:15 v posluchárně T2
v budově v Tróji, V Holešovičkách 2, Praha 8.

Předmět si v letním semestru zapisujte pod kódem NPOZ008.


Příští semináře:

V nejbližší budoucnosti nejsou plánované žádné semináře.


Minulé semináře:

19. února 2015
Astronomie, matka fyziky - cesta od mýtů k vědě
Jiří Podolský

Záznamy přednášky:

Prezentace je k dispozici po zalogování na stránkách předmětu NPOZ008 v SISu

26. února 2015
Mezi Keplerem a Newtonem - zrod matematicky formulované mechaniky
Jiří Podolský

Záznamy přednášky:

Prezentace je k dispozici po zalogování na stránkách předmětu NPOZ008 v SISu

5. března 2015
Od hmotných bodů ke spojitým polím - odkaz Faradaye a Maxwella
Jiří Podolský

Záznamy přednášky:

Prezentace je k dispozici po zalogování na stránkách předmětu NPOZ008 v SISu

12. března 2015
Einsteinova speciální relativita
Jiří Podolský

Záznamy přednášky:

Prezentace je k dispozici po zalogování na stránkách předmětu NPOZ008 v SISu

19. března 2015
Gravitace coby deformace prostoru a času
Jiří Podolský

Záznamy přednášky:

Prezentace je k dispozici po zalogování na stránkách předmětu NPOZ008 v SISu

26. března 2015
Neurčitost a provázanost - kvantový svět
Pavel Cejnar

Záznamy přednášky:

Prezentace je k dispozici po zalogování na stránkách předmětu NPOZ008 v SISu

2. dubna 2015
Částice a antičástice - kvantování fyzikálních polí
Pavel Cejnar

Záznamy přednášky:

Prezentace je k dispozici po zalogování na stránkách předmětu NPOZ008 v SISu

9. dubna 2015
Od principů symetrie k základním interakcím
Pavel Cejnar

Záznamy přednášky:

Prezentace je k dispozici po zalogování na stránkách předmětu NPOZ008 v SISu

16. dubna 2015
Reverzibilita fyzikálních procesů a šipka času
Pavel Cejnar

Záznamy přednášky:

Prezentace je k dispozici po zalogování na stránkách předmětu NPOZ008 v SISu

23. dubna 2015
Fázové přechody - od klasického varu ke kvantové supraradiaci
Pavel Cejnar

Záznamy přednášky:

Prezentace je k dispozici po zalogování na stránkách předmětu NPOZ008 v SISu

14. května 2015
Od chaosu ke komplexitě - „všechnofyzika“
Pavel Cejnar

Záznamy přednášky:

Prezentace je k dispozici po zalogování na stránkách předmětu NPOZ008 v SISu

21. května 2015
Náš kosmos - co o něm dnes víme?
Jiří Podolský

Záznamy přednášky:

Prezentace je k dispozici po zalogování na stránkách předmětu NPOZ008 v SISu


Předchozí ročníky:


Některé texty týkající se filosofie fyziky:

O pohybu a klidu
P. Krtouš, 2008/2009
Arbiter Elegantiae (doslov ke knize B. Greene: Elegantní vesmír)
J. Langer, 2001
Mystérium svobodné vůle (text k semináři v prosinci 2000)
M. Gardner, přeložil J. Novotný
Kosmologie a stvoření světa
J. Langer, 2000
Jak jsou definovány základní fyzikální veličiny?
J. Langer, leden 1999
Teorie všeho
J. Langer, leden 1997
Dvojštěrbinové experimenty v kvantové teorii
J. Podolský, léto 1994
Důsledky kvantové mechaniky na vztah popisu a reality
P. Krtouš, podzim 1992

Jiří Langer                                        Pavel Krtouš


© 28. května 2015; Pavel Krtouš <krtous@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 31. srpna 2015; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@mff.cuni.cz>