Filosofické problémy fyziky


V rámci semináře v letním semestru běží cyklus přednášek

Fyzika jako dobrodružství poznání

Přednášky jsou rozvržené každý čtvrtek od 18:15 v posluchárně T2
v budově v Tróji, V Holešovičkách 2, Praha 8.

Vzhledem k současné situaci s pandemií nemoci COVID-19 je pozastavena prezenční výuka a přednášky se nekonají. Datum obnovení výuky je nejasný a lze jen stěží předpokládat, že by šlo původně plánovaný program přednášek v tomto semestru ještě realizovat. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli program cyklu upravit.

Přednášky prof. Krtouše na téma Kvantový svět se v letním semestru neuskuteční. Nicméně existují záznamy těchto přednášek z roku 2017 a odkazy na tyto záznamy jsme znovu zveřejnili v programu níže. Tímto způsobem proběhne část cyklu o kvantovém světě alespoň virtuálně.

V případě zbývajících tří přednášek prof. Podolského doufáme, že tyto přednášky bude možné uskutečnit po obnovení prezenční výuky. Prozatím je tedy ponecháváme v programu jako plánované přednášky. Přesný termín se ujasní podle vývoje situace. Pokud výuka v letním semestru nebude obnovena, bude dána k dispozici virtuálně alespoň závěrečná přednáška.

Současné situaci je nutno přizpůsobit též podmínky udělování zápočtu. O přizpůsobených podmínkách budou zapsaní studenti informovaní emailem. Předmět si v letním semestru zapisujte pod kódem NPOZ008.

Jiří Podolský Pavel Krtouš


Příští semináře:

4. června 2020
přesný termín bude upřesněn
Chvála vln
Epizoda I: Poselství elektromagnetických vln
Jiří Podolský
11. června 2020
přesný termín bude upřesněn
Chvála vln
Epizoda II: Poselství gravitačních vln
Jiří Podolský
18. června 2020
přesný termín bude upřesněn
Kosmos jako celek
Co o něm dnes víme?
Jiří Podolský

Minulé semináře:

20. února 2020
Příběh spekter
Od duhy ke svědectví spektrálních čar o jednotě světa
Jiří Podolský

Záznam přednášky.

27. února 2020
E=mc2 a jaderná energie
Epizoda I: Temná strana síly a pozemské ničení
Jiří Podolský

Záznam přednášky.

5. března 2020
E=mc2 a jaderná energie
Epizoda II: Světlá strana síly a kosmické tvoření
Jiří Podolský

Záznam přednášky.

16. března 2020
virtuální přednáška
Kvantová skutečnost
Pavel Krtouš

Úvod do světa kvantových jevů. Kvantové měření, kvantové vlastnosti, kvantový stav. Kvantová nerozlišitelnost a superpozice. Základy formalismu.

Záznam přednášky z roku 2017.

17. března 2020
virtuální přednáška
Kvantová podivnost
Pavel Krtouš

Kvantové vlastnosti, realita neměřeného, zpožděné měření, superpozice makroskopický objektů, Schrödingerova kočka a Wignerova přítelkyně. Realismus vs. instrumentalismus.

Záznam přednášky z roku 2017.

18. března 2020
virtuální přednáška
Kvantová interpretace
Pavel Krtouš

Skládání systémů, zahrnutí přístroje do popisu. Povaha kolapsu kvantového stavu. Zahrnutí prostředí, dekoherence a efektivní redukce.

Záznam přednášky z roku 2017.

19. března 2020
virtuální přednáška
Kvantová osobitost
Pavel Krtouš

Neekvivalence klasického a kvantového popisu. EPR paradox, nelokalita korelací, provázanost, lokalita popisu. Úplnost teorie, skryté proměnné a Bellovy nerovnosti. Využití nelokality provázaných stavů.

Záznam přednášky z roku 2017.

20. března 2020
virtuální přednáška
Kvantová mnohosvětovost
Pavel Krtouš

Lokalizace kolapsu stavu v prostoročase, šíření kolapsu. Nemožnost interpretace kolapsu jako lokálního procesu. Kolaps bez kolapsu: mnohosvětová interpretace. Zahrnutí pozorovatele do popisu, stavy vědomí, rozštěpení na větve vzhledem k pozorovateli, velikost větví, tunelování mezi větvemi.

Záznam přednášky z roku 2017.

21. března 2020
virtuální přednáška
Kvantová intuice
Pavel Krtouš

Feynmanovská formulace, kvantový popis jako pravdivostní ohodnocení výroků. Historie, kvantová nerozlišitelnost a pravidla pro pravděpodobnosti. Dráhový integrál. Kudy dál pod štítem dekoherence: kolaps, nerozlišitelnost či konzistence? Dekoherenční funkcionál a podmínka dekoherence.

Záznam přednášky z roku 2017.


Předchozí ročníky:

Filosofické problémy fyziky Fyzika jako dobrodružství poznání

Některé texty týkající se filosofie fyziky:

O pohybu a klidu
P. Krtouš, 2008/2009
Arbiter Elegantiae (doslov ke knize B. Greene: Elegantní vesmír)
J. Langer, 2001
Mystérium svobodné vůle (text k semináři v prosinci 2000)
M. Gardner, přeložil J. Novotný
Kosmologie a stvoření světa
J. Langer, 2000
Jak jsou definovány základní fyzikální veličiny?
J. Langer, leden 1999
Teorie všeho
J. Langer, leden 1997
Dvojštěrbinové experimenty v kvantové teorii
J. Podolský, léto 1994
Důsledky kvantové mechaniky na vztah popisu a reality
P. Krtouš, podzim 1992

Jiří Podolský                         Pavel Cejnar                         Pavel Krtouš


© 26. března 2020; Pavel Krtouš <krtous@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 3. dubna 2020; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@mff.cuni.cz>