Filosofické problémy fyziky


Seminář se koná se jednou za čtrnáct dní ve čtvrtek od 18:15 v posluchárně T2
v budově v Tróji, V Holešovičkách 2, Praha 8

Předmět si v zimním semestru zapisujte pod kódem NPOZ007.


Příští semináře:

V nejbližší budoucnosti nejsou plánované žádné semináře.


Minulé semináře:

4. října 2018
Příroda pracuje těmi nejjednoduššími způsoby
aneb
O variačních principech
Jiří Langer
ÚTF MFF UK

Záznam přednášky.

18. října 2018
Vivat vis viva!
aneb
Úvahy o energii
Jiří Langer
ÚTF MFF UK

Záznam přednášky.

1. listopadu 2018
O silném redukcionismu a nezkrotné emergenci
Vladimír Havlík
Filosofický ústav AV ČR

Záznam přednášky.

15. listopadu 2018
K filosofii Richarda Feynmana
Jiří Langer
ÚTF MFF UK

Záznam přednášky.

29. listopadu 2018
Průmyslové osvícenství: vynálezci a továrníci v Birminghamu, 1770-1820
Tomáš Konečný
Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK

Druhá polovina 18. století se na Britských ostrovech nese ve znamení série dramatických změn spojovaných s průmyslovou revolucí. Její výraznou součástí byla aktivita skupiny přátel a podnikatelů, kteří z městečka Birmingham učinily celoevropské centrum průmyslových inovací a vědeckého pokroku, spojeného s novým pojetím poznání. Jestliže se dnes věda v mnoha ohledech zaměřuje na praktickou využitelnost poznatků a jejich aplikaci směrem k zlepšení životní úrovně a zdraví, vděčíme za to právě tomuto neformálnímu kroužku, který dokázal vydělat na své zálibě v experimentech.

13. prosince 2018
Occamova břitva ve filosofii a fyzice
Jiří Langer
ÚTF MFF UK
10. ledna 2019
Diskrétní (a)symetrie fyzikálních zákonů
Matěj Hudec
ÚČJF MFF UK

Předchozí ročníky:


Některé texty týkající se filosofie fyziky:

O pohybu a klidu
P. Krtouš, 2008/2009
Arbiter Elegantiae (doslov ke knize B. Greene: Elegantní vesmír)
J. Langer, 2001
Mystérium svobodné vůle (text k semináři v prosinci 2000)
M. Gardner, přeložil J. Novotný
Kosmologie a stvoření světa
J. Langer, 2000
Jak jsou definovány základní fyzikální veličiny?
J. Langer, leden 1999
Teorie všeho
J. Langer, leden 1997
Dvojštěrbinové experimenty v kvantové teorii
J. Podolský, léto 1994
Důsledky kvantové mechaniky na vztah popisu a reality
P. Krtouš, podzim 1992

Jiří Podolský                         Pavel Cejnar                         Pavel Krtouš


© 12. prosince 2018; Pavel Krtouš <krtous@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 21. ledna 2019; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@mff.cuni.cz>