Filosofické problémy fyziky


Seminář se koná se jednou za čtrnáct dní ve čtvrtek od 18:15 v posluchárně T2
v budově v Tróji, V Holešovičkách 2, Praha 8

První přednáška se koná 17. října.

Předmět si v zimním semestru zapisujte pod kódem NPOZ007.


Příští semináře:

17. října 2019
100 let od principiálních měření na Príncipe
Jiří Langer
ÚTF MFF UK

V roce 1919 pozoroval A. Eddington na ostrůvku Príncipe při zatmění Slunce ohyb světelných paprsků v gravitačním poli Slunce. Prokázal, že výsledky potvrzují předpověď Einsteinovy teorie relativity a dávají i jasný smysl spojení gravitace se zakřivením prostoročasu v této teorii.


Minulé semináře:


Předchozí ročníky:

Filosofické problémy fyziky Fyzika jako dobrodružství poznání

Některé texty týkající se filosofie fyziky:

O pohybu a klidu
P. Krtouš, 2008/2009
Arbiter Elegantiae (doslov ke knize B. Greene: Elegantní vesmír)
J. Langer, 2001
Mystérium svobodné vůle (text k semináři v prosinci 2000)
M. Gardner, přeložil J. Novotný
Kosmologie a stvoření světa
J. Langer, 2000
Jak jsou definovány základní fyzikální veličiny?
J. Langer, leden 1999
Teorie všeho
J. Langer, leden 1997
Dvojštěrbinové experimenty v kvantové teorii
J. Podolský, léto 1994
Důsledky kvantové mechaniky na vztah popisu a reality
P. Krtouš, podzim 1992

Jiří Podolský                         Pavel Cejnar                         Pavel Krtouš


© 3. října 2019; Pavel Krtouš <krtous@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 14. října 2019; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@mff.cuni.cz>