Filosofické problémy fyziky


Seminář se koná se jednou za čtrnáct dní ve čtvrtek od 18:15
v posluchárně N1 v novém pavilónu areálu MFF v Tróji.

Předmět si v zimním semestru zapisujte pod kódem NPOZ007.

V souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 je od začátku semestru pozastavena prezenční výuka. Z tohoto důvodu poběží přednášky distanční formou. Přednášky budou živě streamovány. Zároveň budou nahrávány a záznamy se objeví na těchto stránkách. Detailní informace naleznete u jednotlivých přednášek.


Příští semináře:

22. října 2020
Nobelova cena 2020 za černé díry
pracovníci MFF UK a AsÚ AV

Mimořádná přednáška aktuálně zařazená při příležitosti udělení Nobelovy ceny za fyziku v roce 2020 za teoretický i experimentální výzkum černých děr.

Živé streamování přednášky lze sledovat na stránce N1 v pavilonu IMPAKT.

Během a na závěr přednášky bude možné pokládat otázky skrze aplikaci slido po zadání kódu diskuze: 28609. Lze použít i přímý link.

Záznam bude následně k dispozici skrze kanál LLionTV na YouTube. Odkaz bude zveřejněn zde.

5. listopadu 2020
Feynmanova-Wheelerova časově symetrická elektrodynamika
Pavel Krtouš
19. listopadu 2020
Řád času podle Carla Rovelliho
Rozpad času
Jiří Podolský
3. prosince 2020
Řád času podle Carla Rovelliho
Svět bez času a Zdroje času
Jiří Podolský
17. prosince 2020
Může čas běžet pozpátku?
Pavel Krtouš
7. ledna 2021
Svobodná vůle v deterministickém vězení
Pavel Krtouš

Minulé semináře:

8. října 2020
Směr toku času
Pavel Krtouš

Záznam přednášky na kanálu LLionTV na YouTube.


Předchozí ročníky:

Filosofické problémy fyziky Fyzika jako dobrodružství poznání

Pavel Krtouš


© 22. října 2020; Pavel Krtouš <krtous@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 22. října 2020; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@mff.cuni.cz>