Filosofické problémy fyziky


V rámci semináře v letním semestru běží cyklus přednášek

Fyzika jako dobrodružství poznání

Přednášky se konají každý týden ve čtvrtek od 18:15 v posluchárně T2
v budově v Tróji, V Holešovičkách 2, Praha 8.

Předmět si v letním semestru zapisujte pod kódem NPOZ008.


Příští semináře:

3. března 2016
Od Aristotela k Newtonovi
Pavel Krtouš
10. března 2016
Newton vs. Mach
Pavel Krtouš
17. března 2016
Revoluce nejen relativistická
Pavel Krtouš
24. března 2016
Gravitace jako zakřivení prostoročasu
Pavel Krtouš
31. března 2016
Bestiář obecné teorie relativity
Pavel Krtouš
7. dubna 2016
Kauzalita, determinismus a směr běhu času
Pavel Krtouš
14. dubna 2016
Principy kvantové fyziky
Pavel Cejnar
21. dubna 2016
Kvantování
Pavel Cejnar
28. dubna 2016
Interakce
Pavel Cejnar
5. května 2016
Kvantové divy
Pavel Cejnar
12. května 2016
Geometrizace, akce, kvantování
Pavel Krtouš
19. května 2016
Klasický svět
Pavel Cejnar

Minulé semináře:


Předchozí ročníky:


Některé texty týkající se filosofie fyziky:

O pohybu a klidu
P. Krtouš, 2008/2009
Arbiter Elegantiae (doslov ke knize B. Greene: Elegantní vesmír)
J. Langer, 2001
Mystérium svobodné vůle (text k semináři v prosinci 2000)
M. Gardner, přeložil J. Novotný
Kosmologie a stvoření světa
J. Langer, 2000
Jak jsou definovány základní fyzikální veličiny?
J. Langer, leden 1999
Teorie všeho
J. Langer, leden 1997
Dvojštěrbinové experimenty v kvantové teorii
J. Podolský, léto 1994
Důsledky kvantové mechaniky na vztah popisu a reality
P. Krtouš, podzim 1992

Jiří Langer                                        Pavel Krtouš


© 20. ledna 2016; Pavel Krtouš <krtous@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 11. února 2016; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@mff.cuni.cz>