Filosofické problémy fyziky


Seminář se koná se jednou za čtrnáct dní ve čtvrtek od 18:15 v posluchárně T2
v budově v Tróji, V Holešovičkách 2, Praha 8

První přednáška se koná 13. října.

Předmět si v zimním semestru zapisujte pod kódem NPOZ007.


Příští semináře:

27. října 2016
Ernst Mach - vědec a filosof
Jiří Langer
ÚTF

Machovy vědecké práce, renesance empirismu, vliv na Alberta Einsteina a na filosofii 20. století.

10. listopadu 2016
Etika a život
Jan Sokol
FHS UK

Je mravní hodnocení opravdu jen lidská a subjektivní či konvenční záležitost, jak často slýcháme, anebo je naopak něčím, co prolíná celou skutečností - přinejmenším její živou částí?


Minulé semináře:

13. října 2016
O (ne)užitečnosti filosofie
Zdeněk Kratochvíl
PřF UK

Prométheus myslel napřed, Epimétheus až potom, v obou případech to špatně dopadlo. Kdy potřebujeme intelekt? A kdy filosofii?

Kdo od filosofie očekává odpovědi na otázky vědy, dopadne stejně, jako ten, kdo je očekává od náboženství. Filosofie jako prostor mezi náboženstvím, uměním a vědou.

Paradoxní užitečnost filosofie spočívá ve schopnosti otázek po předpokladech a kontextech, ne v tvrzeních.


Předchozí ročníky:


Některé texty týkající se filosofie fyziky:

O pohybu a klidu
P. Krtouš, 2008/2009
Arbiter Elegantiae (doslov ke knize B. Greene: Elegantní vesmír)
J. Langer, 2001
Mystérium svobodné vůle (text k semináři v prosinci 2000)
M. Gardner, přeložil J. Novotný
Kosmologie a stvoření světa
J. Langer, 2000
Jak jsou definovány základní fyzikální veličiny?
J. Langer, leden 1999
Teorie všeho
J. Langer, leden 1997
Dvojštěrbinové experimenty v kvantové teorii
J. Podolský, léto 1994
Důsledky kvantové mechaniky na vztah popisu a reality
P. Krtouš, podzim 1992

Jiří Langer                                        Pavel Krtouš


© 11. října 2016; Pavel Krtouš <krtous@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 26. října 2016; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@mff.cuni.cz>