Filosofické problémy fyziky


Seminář se koná se jednou za čtrnáct dní ve čtvrtek od 18:15 v posluchárně T2
v budově v Tróji, V Holešovičkách 2, Praha 8

Předmět si v zimním semestru zapisujte pod kódem NPOZ007.


Příští semináře:

15. listopadu 2018
K filosofii Richarda Feynmana
Jiří Langer
ÚTF MFF UK

Minulé semináře:

4. října 2018
Příroda pracuje těmi nejjednoduššími způsoby
aneb
O variačních principech
Jiří Langer
ÚTF MFF UK
18. října 2018
Vivat vis viva!
aneb
Úvahy o energii
Jiří Langer
ÚTF MFF UK
1. listopadu 2018
O silném redukcionismu a nezkrotné emergenci
Vladimír Havlík
Filosofický ústav AV ČR

Předchozí ročníky:


Některé texty týkající se filosofie fyziky:

O pohybu a klidu
P. Krtouš, 2008/2009
Arbiter Elegantiae (doslov ke knize B. Greene: Elegantní vesmír)
J. Langer, 2001
Mystérium svobodné vůle (text k semináři v prosinci 2000)
M. Gardner, přeložil J. Novotný
Kosmologie a stvoření světa
J. Langer, 2000
Jak jsou definovány základní fyzikální veličiny?
J. Langer, leden 1999
Teorie všeho
J. Langer, leden 1997
Dvojštěrbinové experimenty v kvantové teorii
J. Podolský, léto 1994
Důsledky kvantové mechaniky na vztah popisu a reality
P. Krtouš, podzim 1992

Jiří Podolský                         Pavel Cejnar                         Pavel Krtouš


© 11. listopadu 2018; Pavel Krtouš <krtous@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 13. listopadu 2018; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@mff.cuni.cz>