Mystérium svobodné vůle

Úvodní poznámka

Americký filozof a spisovatel Martin Gardner (nar. 1914) je u nás znám hlavně jako sběratel a komentátor zajímavých logických, matematických a fyzikálních problémů, pochopitelných i nespecialistům, o nichž každý měsíc psal v období 1957-1982 sloupek pro Scientific American. Tato část jeho díla, která zaujala nejen vědce různých oborů, ale i děti, filozofy a básníky, se k nám dostala v řadě ruských překladů. Kniha The Night is Large (Penguin Books, 1997, ISBN 0-14026372-1), představující autorův vlastní výběr z celoživotního díla, ukazuje šíři i hloubku jeho zájmů, jež je patrna již z rozdělení obsahu do sedmi částí pod názvy: Fyzika, Společenské vědy, Pseudověda, Matematika, Umění, Filozofie, Náboženství. Obsahuje celkem 47 esejů. V oddílech věnovaných matematice a fyzice se Gardner projevuje jako skvělý popularizátor s hlubokými znalostmi a samostatným úsudkem. Poznáváme jej také jako kritika a znalce historie pseudovědy, stoupence demokratického socialismu, ve kterém vidí nejzásadovějšího odpůrce totalitních režimů, milovníka umění, zejména literatury, a výborného stylistu, který se nevyhýbá ani zdařilým mystifikacím (dokonce jeden španělský vzdělanec uvěřil jeho argumentaci, že Dona Quijota nenapsal Cervantes, ale Sancho Panza). Mimochodem se z Gardnerovy knihy hodně dovíme o kulturním životě a společenských problémech Spojených států. Největší zážitek mi však poskytly dva poslední oddíly, které nejvíce odpovídají názvu knihy, převzatému z básně Lorda Dunsanyho, citátem z níž je kniha uvozena:

Man is a small thing,
and the night is very large
and full of wonders.

Gardnerova úvaha o jednom z nejstarších, nejtěžších a nejtrýznivějších filozofických problémů nám připomíná velikost a hloubku noci nevědění, která se rozkládá nad všemi úspěchy našeho poznání.

Jan Novotný