Filosofické problémy fyziky
podzim 1998


Proběhlé semináře:

8. října 1998
David Hume a problém indukce
Jiří Langer
KTF


David Hume 1712-1776

22. října 1998
Indukce a Karl Popper
Josef Moural
CTS UK


Karl Popper 1902-1994

5. listopadu 1998
Fyzika a realita
Pavel Krtouš
KTF

V tomto semináři se budeme zabývat otázkou, zda fyzika reflektuje jakousi objektivní realitu.

Koncept reality nezávislé na pozorovateli je metafyzická teze, která provázela celou klasickou fyziku. Klasická fyzika si klade za cíl reflektovat přírodu a její vnitří mechanismy. Snaží se vysvětlit, jaká příroda doopravdy je.

Ukážeme si, že tento vztah fyziky a pozorované přírody není zas tak samozřejmý a v některých oblastech fyziky -- jmenovitě v kvantové mechanice -- může být až zavádějící. Pokusíme se i zformulovat alternativní vztah fyziky k pozorovaným faktům.

19. listopadu 1998
Počítání s kvanty
Pavel Cejnar
KJF

V univerzitních posluchárnách se o zvláštnostech kvantových zákonů se střídavými úspěchy diskutuje již 70 let. Nyní se ale zdá, že různé kvantové divy se brzy stanou také námětem četných špionážních, vědeckofantastických a akčních filmů. V této přednášce ukážeme, že použití kvantových principů při konstrukci počítačů může přinést řádové urychlení některých výpočtů. Není ale kvantový svět pro naše zásahy příliš křehký? Dají se kvantové počítače vůbec sestrojit?

3. prosince 1998
Fyzika a realita II
Jiří Langer
KTF
17. prosince 1998
seminář se nekoná

Další ročníky:


© 16. prosince 1998; Pavel Krtouš <krtous@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 12. února 2024; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>