Filosofické problémy fyziky
podzim 2001


Proběhlé semináře:

18. října 2001
Matematické vědy v západní kultuře
Jiří Langer
ÚTF
1. listopadu 2001
Povaha fyzikálního popisu
Pavel Krtouš
ÚTF
15. listopadu 2001
Strhané struny zvuk?
O Greenově Elegantním vesmíru a popularizaci fyziky
J. Chýla
Fyzikální ústav AV ČR
Kritickou recenzi Greeneovy knihy Elegantní vesmír od J. Chýly můžete nalézt na adrese http://otokar.troja.mff.cuni.cz/seminare/texty/Greene/Greene.pdf.
29. listopadu 2001
A. Sokal a jeho aféra
J. Langer
ÚTF MFF UK

Před několika lety A. Sokal publikoval v časopise Social Text článek Transgressing the Boundaries: Towards a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity. Článek byl ve skutečnosti parodií na texty některých postmodernistických autorů, vydavateli časopisu byl však pojat vážně a u jejich kmenových čtenářů byl přijat příznivě. Sokal později oznámil, že šlo o "cimrmanovštinu" a rozvinula proslulá Sokalova aféra. Sokal je též spoluautorem knihy, ve které ukazuje jak mnozí "postmodernističtí" autoři užívají fyzikálních pojmů a konstrukcí bez hlubšího porozumnění jejich obsahu.

V semináři se dotkneme dopadů Sokalovy aféry a zejména se zaměříme na důležitou otázku: Jak by měla vypadat komunikace mezi fyziky a "zbytkem světa"?

Původní Sokalův článek:
http://www.physics.nyu.edu/faculty/sokal/transgress_v2/transgress_v2_singlefile.html
Přehled následné diskuse:
http://www.keele.ac.uk/depts/stt/stt/sokal.htm
13. prosince 2001
Co je zábavného na astrologii
O astrologii převážně vážně
Jiří Grygar
FÚ AV ČR
10. ledna 2002
Pár poznámek o nekonečnu
Pavel Krtouš
ÚTF

Další ročníky:


© 8. ledna 2002; Pavel Krtouš <krtous@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 12. února 2024; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>