Filosofické problémy fyziky


V rámci semináře v letním semestru běží cyklus přednášek

Fyzika jako dobrodružství poznání

Přednášky se konají každý týden ve čtvrtek od 18:15 v posluchárně T2
v budově v Tróji, V Holešovičkách 2, Praha 8.

Předmět si v letním semestru zapisujte pod kódem NPOZ008.


Příští semináře:

29. března 2018
Gravitace jako deformace prostoročasu
Jiří Podolský
12. dubna 2018
Kvantový svět
Pavel Cejnar
19. dubna 2018
Kvanta a pole
Pavel Cejnar
26. dubna 2018
Symetrie a interakce
Pavel Cejnar
3. května 2018
Šipka času
Pavel Cejnar
10. května 2018
Kritické jevy
Pavel Cejnar
17. května 2018
Chaos a komplexita
Pavel Cejnar

Minulé semináře:

22. února 2018
Astronomie, matka fyziky
Jiří Podolský

Záznam přednášky na kanálu LLionTV.

Prezentace je k nahlédnutí pro studenty na stránkách předmětu NPOZ008 v SISu (potřeba přihlášení).

1. března 2018
Heliocentrická revoluce
Jiří Podolský
8. března 2018
Zrod matematicky formulované mechaniky
Jiří Podolský

Záznam přednášky na kanálu LLionTV.

Prezentace je k nahlédnutí pro studenty na stránkách předmětu NPOZ008 v SISu (potřeba přihlášení).

15. března 2018
Od hmotných bodů ke spojitým polím
Jiří Podolský
22. března 2018
Einsteinova speciální relativita
Jiří Podolský

Předchozí ročníky:


Některé texty týkající se filosofie fyziky:

O pohybu a klidu
P. Krtouš, 2008/2009
Arbiter Elegantiae (doslov ke knize B. Greene: Elegantní vesmír)
J. Langer, 2001
Mystérium svobodné vůle (text k semináři v prosinci 2000)
M. Gardner, přeložil J. Novotný
Kosmologie a stvoření světa
J. Langer, 2000
Jak jsou definovány základní fyzikální veličiny?
J. Langer, leden 1999
Teorie všeho
J. Langer, leden 1997
Dvojštěrbinové experimenty v kvantové teorii
J. Podolský, léto 1994
Důsledky kvantové mechaniky na vztah popisu a reality
P. Krtouš, podzim 1992

Jiří Podolský                         Pavel Cejnar                         Pavel Krtouš


© 15. března 2018; Pavel Krtouš <krtous@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 24. března 2018; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@mff.cuni.cz>