Filosofické problémy fyziky


V rámci semináře v letním semestru běží cyklus přednášek

Fyzika jako dobrodružství poznání

Přednášky se konají každý týden ve čtvrtek od 18:15 v posluchárně T2
v budově v Tróji, V Holešovičkách 2, Praha 8.

Předmět si v letním semestru zapisujte pod kódem NPOZ008.


Příští semináře:

V nejbližší budoucnosti nejsou plánované žádné semináře.


Minulé semináře:

21. února 2019
Od Aristotela k Newtonovi
(vznik setrvačnosti)
Pavel Krtouš

Záznam přednášky na kanálu LLionTV.

Prezentace je k nahlédnutí pro studenty na stránkách předmětu NPOZ008 v SISu (potřeba přihlášení).

Témata diskutovaná v prvních přednáškách jsou rozebírána v textu:
P. Krtouš: O pohybu a klidu (2009)

28. února 2019
Newton vs. Mach
(povaha setrvačnosti)
Pavel Krtouš

Záznam přednášky na kanálu LLionTV.

Prezentace je k nahlédnutí pro studenty na stránkách předmětu NPOZ008 v SISu (potřeba přihlášení).

Materiály k přednášce:

7. března 2019
Einsteinova speciální teorie relativity
(kauzalita a setrvačnost jako vlastnosti prostoročasu)
Pavel Krtouš

Záznam přednášky na kanálu LLionTV.

Prezentace a animace jsou k dispozici pro studenty na stránkách předmětu NPOZ008 v SISu (potřeba přihlášení).

Ke spuštění animací je nutno mít nainstalovaný software Wolfram Mathematica, jehož licence je pro studenty MFF zdarma.

14. března 2019
Cesta k zakřivené geometrii
(jazyku Einsteinovy OTR)
Pavel Krtouš

Záznam přednášky na kanálu LLionTV.

Prezentace a animace jsou k dispozici pro studenty na stránkách předmětu NPOZ008 v SISu (potřeba přihlášení).

Ke spuštění animací je nutno mít nainstalovaný software Wolfram Mathematica, jehož licence je pro studenty MFF zdarma.

21. března 2019
Náš pokřivený vesmír
(dynamika gravitace a setrvačnosti)
Pavel Krtouš

Záznam přednášky na kanálu LLionTV.

Prezentace a animace jsou k dispozici pro studenty na stránkách předmětu NPOZ008 v SISu (potřeba přihlášení).

Ke spuštění animací je nutno mít nainstalovaný software Wolfram Mathematica, jehož licence je pro studenty MFF zdarma.

28. března 2019
Bestiář obecné teorie relativity
(fyzika ‘standardních’ rekvizit sci-fi)
Pavel Krtouš

Záznam přednášky na kanálu LLionTV.

4. dubna 2019
Vlny nebo částice?
Pavel Cejnar

Záznam přednášky na kanálu LLionTV.

11. dubna 2019
Kvantování
Pavel Cejnar

Záznam přednášky na kanálu LLionTV.

25. dubna 2019
Interakce
Pavel Cejnar

Záznam přednášky na kanálu LLionTV.

2. května 2019
Kvantové divy
Pavel Cejnar

Záznam přednášky na kanálu LLionTV.

16. května 2019
informace o návštěvě:
prof. K. Thorne v Praze

Ve dnech 15.–17. 5. navštívil Prahu prof. Kip S. Thorne, držitel Nobelovy ceny za fyziku z roku 2017 udělenou za "rozhodující příspěvek k detekci gravitačních vln pomocí detektorů LIGO".

Prof. Thorne přednesl v Praze tři přednášky:

Z důvodů tohoto bohatého programu se přednáška cyklu FJDP ve čtvrtek 16. 5. nekonala.

23. května 2019
Klasický svět
Pavel Cejnar

Záznam přednášky na kanálu LLionTV.


Předchozí ročníky:

Filosofické problémy fyziky Fyzika jako dobrodružství poznání

Některé texty týkající se filosofie fyziky:

O pohybu a klidu
P. Krtouš, 2008/2009
Arbiter Elegantiae (doslov ke knize B. Greene: Elegantní vesmír)
J. Langer, 2001
Mystérium svobodné vůle (text k semináři v prosinci 2000)
M. Gardner, přeložil J. Novotný
Kosmologie a stvoření světa
J. Langer, 2000
Jak jsou definovány základní fyzikální veličiny?
J. Langer, leden 1999
Teorie všeho
J. Langer, leden 1997
Dvojštěrbinové experimenty v kvantové teorii
J. Podolský, léto 1994
Důsledky kvantové mechaniky na vztah popisu a reality
P. Krtouš, podzim 1992

Jiří Podolský                         Pavel Cejnar                         Pavel Krtouš


© 27. května 2019; Pavel Krtouš <krtous@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 17. září 2019; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@mff.cuni.cz>