Filosofické problémy fyziky


V rámci semináře v letním semestru běží cyklus přednášek

Fyzika jako dobrodružství poznání

Přednášky se konají každý týden ve čtvrtek od 18:15 v posluchárně T2
v budově v Tróji, V Holešovičkách 2, Praha 8.

Předmět si v letním semestru zapisujte pod kódem NPOZ008.


Příští semináře:

28. února 2019
Newton vs. Mach
(povaha setrvačnosti)
Pavel Krtouš
7. března 2019
Einsteinova speciální teorie relativity
(kauzalita a setrvačnost jako vlastnosti prostoročasu)
Pavel Krtouš
14. března 2019
Einsteinova obecná teorie relativity
(gravitace jako zakřivení prostoročasu)
Pavel Krtouš
21. března 2019
Náš pokřivený vesmír
(dynamika gravitace a setrvačnosti)
Pavel Krtouš
28. března 2019
Bestiář obecné teorie relativity
(fyzika ‘standardních’ rekvizit sci-fi)
Pavel Krtouš
4. dubna 2019
Vlny nebo částice?
Pavel Cejnar
11. dubna 2019
Kvantování
Pavel Cejnar
25. dubna 2019
Interakce
Pavel Cejnar
2. května 2019
Kvantové divy
Pavel Cejnar
16. května 2019
Klasický svět
Pavel Cejnar
23. května 2019
Směr běhu času
(co odlišuje minulost a budoucnost)
Pavel Krtouš

Minulé semináře:

21. února 2019
Od Aristotela k Newtonovi
(vznik setrvačnosti)
Pavel Krtouš

Předchozí ročníky:

Filosofické problémy fyziky Fyzika jako dobrodružství poznání

Některé texty týkající se filosofie fyziky:

O pohybu a klidu
P. Krtouš, 2008/2009
Arbiter Elegantiae (doslov ke knize B. Greene: Elegantní vesmír)
J. Langer, 2001
Mystérium svobodné vůle (text k semináři v prosinci 2000)
M. Gardner, přeložil J. Novotný
Kosmologie a stvoření světa
J. Langer, 2000
Jak jsou definovány základní fyzikální veličiny?
J. Langer, leden 1999
Teorie všeho
J. Langer, leden 1997
Dvojštěrbinové experimenty v kvantové teorii
J. Podolský, léto 1994
Důsledky kvantové mechaniky na vztah popisu a reality
P. Krtouš, podzim 1992

Jiří Podolský                         Pavel Cejnar                         Pavel Krtouš


© 30. ledna 2019; Pavel Krtouš <krtous@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 24. února 2019; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@mff.cuni.cz>