Filosofické problémy fyziky


V rámci semináře v letním semestru běží cyklus přednášek

Fyzika jako dobrodružství poznání

Přednášky se konají každý týden ve čtvrtek od 18:15 v posluchárně T1.

Předmět si v letním semestru zapisujte pod kódem NPOZ008.


Příští semináře:

23. května 2024
Einsteinova obecná relativita
gravitace je pole deformace prostoročasu
Jiří Podolský

Minulé semináře:

22. února 2024
Kvantový svět
Pavel Cejnar
29. února 2024
Kvanta a pole
Pavel Cejnar
7. března 2024
Symetrie a interakce
Pavel Cejnar
14. března 2024
Šipka času
Pavel Cejnar
21. března 2024
Kritické jevy
Pavel Cejnar
28. března 2024
Chaos a komplexita
Pavel Cejnar
4. dubna 2024
Astronomie, pradávná matka fyziky
od úsvitu lidstva po neolitické observatoře
Jiří Podolský

Záznam přednášky na kanálu LLionTV.

11. dubna 2024
Zrod matematicky formulované astronomie
antické a středověké modely světa
Jiří Podolský

Záznam přednášky na kanálu LLionTV.

18. dubna 2024
Mimořádná přednáška
Relativistický prostor a čas
aneb všechno, co jste kdy chtěli vědět o teorii relativity – ale báli jste se zeptat
Pavel Krtouš

Exkurze od základů speciální teorie relativity. V přednášce si připomeneme vlastnosti našeho prostoru a času, které vedly k zformulování teorie relativity. Na příkladech oblíbených paradoxů si ukážeme, že relativistický pohled na svět žádné skutečné paradoxy neobsahuje.

V přednášce bude příležitost k zodpovězení dotazů týkajících se STR - nebojte se zeptat co se vám v relativitě nezdá a co vás relativisticky trápí a tíží.

Záznam přednášky na kanálu LLionTV.

25. dubna 2024
Heliocentrická revoluce
Koperník, Brahe, Kepler
Jiří Podolský

Záznam přednášky na kanálu LLionTV.

2. května 2024
Zrod matematicky formulované mechaniky
Kepler, Galilei, Newton
Jiří Podolský

Záznam přednášky na kanálu LLionTV.

9. května 2024
Elektromagnetické pole namísto hmotných bodů
odkaz Faradaye a Maxwella
Jiří Podolský

Záznam přednášky na kanálu LLionTV.

16. května 2024
Einsteinova speciální relativita
prostor a čas nejsou absolutní
Jiří Podolský

Předchozí ročníky:

Fyzika jako dobrodružství poznání Filosofické problémy fyziky

Pavel Krtouš


© 17. května 2024; Pavel Krtouš <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>
© 22. května 2024; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>