Filosofické problémy fyziky
podzim 2020


Proběhlé semináře:

8. října 2020
Směr toku času
Pavel Krtouš

Záznam přednášky na kanálu LLionTV na YouTube.

22. října 2020
Nobelova cena 2020 za černé díry
J. Bičák, M. Bursa, P. Krtouš, T. Ledvinka, O. Pejcha, O. Semerák
ÚTF MFF UK, AsÚ AV ČR

Mimořádná přednáška aktuálně zařazená při příležitosti udělení Nobelovy ceny za fyziku v roce 2020 za teoretický i experimentální výzkum černých děr.

Záznam přednášky na kanálu LLionTV na YouTube.

5. listopadu 2020
Feynmanova-Wheelerova časově symetrická elektrodynamika
Pavel Krtouš

Záznam přednášky na kanálu LLionTV na YouTube.

Prezentace k přednášce.

19. listopadu 2020
Řád času podle Carla Rovelliho
Rozpad času
Jiří Podolský

Záznam přednášky na kanálu LLionTV na YouTube.

3. prosince 2020
Řád času podle Carla Rovelliho
Svět bez času a Zdroje času
Jiří Podolský

Záznam přednášky na kanálu LLionTV na YouTube.

17. prosince 2020
Může čas běžet pozpátku?
Pavel Krtouš

Záznam přednášky na kanálu LLionTV na YouTube.

7. ledna 2021
Svobodná vůle v deterministickém vězení
Pavel Krtouš

Záznam přednášky na kanálu LLionTV na YouTube.


Další ročníky:


© 12. ledna 2021; Pavel Krtouš <krtous@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 12. února 2024; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>