Filosofické problémy fyziky
podzim 2014


Proběhlé semináře:

2. října 2014
Newtoniáni a osvícenství
Jiří Langer
ÚTF
16. října 2014
Úvahy o ničem
aneb
Nic není nic
Jiří Langer
ÚTF MFF UK
30. října 2014
Axiologie fyziky
Lukáš Zámečník
katedra filosofie FF UP Olomouc
13. listopadu 2014
Fyzikové a realita
Jiří Langer
ÚTF MFF UK
27. listopadu 2014
Čas živých a neživých
Josef Krob
Filosofická fakulta MU Brno
11. prosince 2014
Čas ve fyzice a ve filosofii
Jan Novotný
Pedagogická fakulta MU Brno
8. ledna 2015
Slavné dialogy v dějinách fyziky
Jiří Langer
ÚTF MFF UK

Platón, Galilei, Berkeley, Algarotti, Einstein versus Bohr


Další ročníky:


© 5. ledna 2015; Pavel Krtouš <krtous@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 12. února 2024; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>