Filosofické problémy fyziky
podzim 1997


Proběhlé semináře:

16. října 1997
n-krát hurá redukcionismu
Jan Bednář, Jiří Langer
KMOP, KTF

S.Weinberg v knize "Snění o finální teorii" má kapitolu "Třikrát hurá redukcionismu" jako odpověď na výtky mnohých filosofů, že fyzika je redukcionistická a že se má za to stydět. Pojem je ovšem užíván v různých smyslech a mohou být různé názory na velikost n v názvu tohoto semináře. Pro účel diskuse klaďme tedy zatím -nekonečno < n < nekonečno. K tématu se váže tento text.

30. října 1997
Kvantové hlavolamy
Pavel Cejnar
KJF

V přednášce se dotkneme některých "paradoxů" kvantové teorie. Předmětem našeho zájmu bude hlavně problematika měření a dekoherence. Jako průvodní text může sloužit populární článek P.Cejnara a M.Duška pro časopis Vesmír, který má vyjít koncem roku:

1.část
tex, dvi; obrázky: 1, 2, 3; rámečky: 1, 2, 3, 4
2.část
tex, dvi; obrázky: 1, 2, 3, 4, 5; rámečky: 1, 2
folie
1, 2, 3, 4, 5, 6
13. listopadu 1997
Kvantové hlavolamy - diskuse
Pavel Cejnar
KJF

Naše diskuse se může inspirovat článkem W.Zureka ve Physics Today (str. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), který vyvolal následnou debatu (str. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).

27. listopadu 1997
O čem je Aristotelova Fyzika
Jan Novotný
kat. obecné fyz., PF MU Brno
11. prosince 1997
Interpretace kvantové mechaniky
Pavel Krtouš
KTF

Kvantová mechanika jako teorie mikrosvěta byla zformulována již ve 30. létech tohoto století a od té doby byla úspěšně ověřena v mnoha experimentech. Přes tuto predikční úspěšnost se až do dneška potýká s jistými interpretačními problémy. Týkají se hlavně otázky procesu měření. Problémy např. vyvstávají při pokusech o zobecnění kvantové mechaniky na systémy bez vnějšího pozorovatele (např. při popisu vesmíru jako celku). Vedle toho kvantová mechanika vede k nutnosti změnit některé naše představy o filosofických pojmech jako je existence, realita, vlastnost objektu, atd., což rozpoutává bouřlivou diskusi na filosofickém poli.

V tomto semináři si shrneme v čem se pohled kvantové mechaniky odlišuje od běžného pohledu zdravého rozumu a s jakými interpretačními a filosofickými problémy se potýká. Pak se seznámíme s některými návrhy řešení -- zobecněnou von Neumanovskou interpretací, mnohosvětovou interpretací a tzv. zobecněnou kvantovou mechanikou. Všechny tyto interpretace svým způsobem řeší problémy kvantové mechaniky, žádná z nich však neuspokojuje všechny fyzikální a filosofické předpoklady, na které jsme zvyklí z klasické fyziky. To je však pravděpodobně daň, které se nelze vyhnout.

K dispozici je též článek Důsledky kvantové mechaniky na vztah popisu a reality týkající se tohoto tématu.


Další ročníky:


© 17. června 1998; Pavel Krtouš <krtous@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 12. února 2024; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>