Filosofické problémy fyziky
jaro 2012


Proběhlé semináře:

1. března 2012
Čísla! Znáte je?
(Nekonečně malá a velká čísla kolem nás)
Pavel Krtouš
ÚTF MFF UK

V semináři se zastavíme u struktury reálných čísel. Dozvíme se, že vedle standardních modelů čísel existují i přístupy zavádějící čísla nekonečně malá a velká. Tyto čísla lze přirozeně použít při popisu světa kolem nás. A často tak činíme, aniž bychom si to explicitně uvědomovali.

15. března 2012
Fotonové rakety
Jiří Podolský
ÚTF MFF UK

Od science fiction přes popis zrychleného pohybu v klasické i relativistické mechanice a shrnuti různých raketových pohonů zpátky k science fiction.

Prentaci k přednášce naleznete zde

29. března 2012
Einstein a Praha: relativita tehdy a dnes
J. Bičák
ÚTF MFF UK
12. dubna 2012
"Nadsvětelné" cestování podsvětelnými rychlostmi
Pavel Krtouš
ÚTF MFF UK

Ještě jednou se vrátíme k možnosti cestovat k velmi vzdáleným hvězdám. I tentokrát budeme uvažovat v souladu s teorií relativity, omezení na rychlost šíření signálu se však budeme snažit obejít modifikací samotného prostoročasu. Tuto možnost otvírá obecná teorie relativity, podle které rozložení energie zakřivuje prostoročas. Budeme se tedy ptát, zda lze prostoročas pokřivit tak, aby i ke vzdáleným hvězdám vedly krátké cesty. Jak už to ale bývá, málo co je zadarmo a obcházení jedněch omezení většinou přináší problémy jiné.

26. dubna 2012
Einsteinovy machovské motivy
Oldřich Semerák
ÚTF MFF UK
10. května 2012
Albert Einstein - vědec a filosof
Jiří Langer
ÚTF MFF UK
24. května 2012
Výlety do vyšší dimense ve vědě a umění
J. Langer, O. Svítek, P. Krtouš
ÚTF MFF UK

Další ročníky:


© 27. listopadu 2012; Pavel Krtouš <krtous@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 12. února 2024; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>