Filosofické problémy fyziky
podzim 2002


Proběhlé semináře:

24. října 2002
Povaha fyzikálních zákonů
Jiří Langer
ÚTF MFF UK
7. listopadu 2002
Poper
Jan Slavík
Západočeská univerzita
21. listopadu 2002
Newtonovo-Feynmanovo geometrické odvození Keplerových zákonů
Jiří Podolský
ÚTF MFF UK
5. prosince 2002
Jak se rodí lokální zákony
Pavel Krtouš
ÚTF MFF UK

Na příkladě Machova principu a vzniku směru času v časově symetrické Wheeler-Feynmanově elektrodynamice si dokumentujeme vliv globálních podmínek na lokální fyzikální zákony.

19. prosince 2002
Seminář se nekoná
9. ledna 2003
Kauzalita ve fyzice
Pavel Krtouš
ÚTF MFF UK

Další ročníky:


© 25. února 2003; Pavel Krtouš <krtous@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 12. února 2024; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>