Filosofické problémy fyziky
jaro 2009


Proběhlé semináře:

26. února 2009
Povaha fyzikálních teorií
Pavel Krtouš
ÚTF
12. března 2009
Fenomenologie: rychlokurs z Berkeley I
Josef Moural
UJEP Ústí nad Labem, UC Berkeley

První část třídílného cyklu o fenomenologii.

K dispozici je pracovní materiál.

26. března 2009
Fenomenologie: rychlokurs z Berkeley II
Josef Moural
UJEP Ústí nad Labem, UC Berkeley

Zájemci se mohou podívat na odstavce 17-20 z Husserlova textu: str. 1, 2, 3, 4, 5.

9. dubna 2009
Fenomenologie: rychlokurs z Berkeley III
Josef Moural
UJEP Ústí nad Labem, UC Berkeley

K dispozici je další pracovní materiál.

23. dubna 2009
Multiversum a antropický princip
Jiří Langer
ÚTF
7. května 2009
Seminář se nekoná
21. května 2009
Rozjímání nad základními parametry fyziky částic
Jiří Chýla
Fyzikální ústav AV ČR

Seminář volně navazuje na tematiku semináře o antropickém principu


Další ročníky:


© 13. května 2009; Jiří Langer <langer@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 12. února 2024; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>