Filosofické problémy fyziky
podzim 2017


Proběhlé semináře:

5. října 2017
Francis Bacon a empirismus
Jiří Langer
ÚTF

Záznam přednášky.

19. října 2017
Koncept theorie před Popperem, tj. v antice a v době bronzové
Zdeněk Kratochvíl
PřF UK

Záznam přednášky.

2. listopadu 2017
Gravitační vlny – Co se vlastně vlní?
P. Krtouš, O. Svítek, T. Ledvinka, O. Semerák, O. Pejcha
ÚTF
16. listopadu 2017
Exaktní vědy v dějinách lidské kultury
Jiří Langer
ÚTF

Záznam přednášky.

30. listopadu 2017
Čísla – kde se vzala a k čemu jsou?
Počet a přirozená čísla
Pavel Krtouš
ÚTF

Záznam přednášky.

14. prosince 2017
Jak napálit matfyzáka
Luboš Pick
KMA MFF

Záznam přednášky.

11. ledna 2018
Čísla – kde se vzala a k čemu jsou?
Délky, veličiny a reálná čísla
Pavel Krtouš
ÚTF

Záznam přednášky.


Další ročníky:


© 15. ledna 2018; Pavel Krtouš <krtous@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 12. února 2024; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>