Filosofické problémy fyziky
podzim 2000


Proběhlé semináře:

12. října 2000
Moderní fyzika a teorie poznání
J. Langer
26. října 2000
Teorie relativity na počátku nového tisíciletí
Jiří Podolský
ÚTF MFF UK
9. listopadu 2000
Biologické hodiny
Helena Illnerová
AV ČR
23. listopadu 2000
Einstein, Mach a vznik obecné relativity
Jiří Bičák
ÚTF MFF UK
14. prosince 2000
Nelinearní polorevoluce ve fyzice 20. století
Jan Slavík
Západočeská univerzita
11. ledna 2001
Determinismus kontra chaos?
Jiří Langer
ÚTF MFF UK


Další ročníky:


© 27. února 2001; Pavel Krtouš <krtous@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 12. února 2024; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>