Filosofické problémy fyziky
podzim 2012


Proběhlé semináře:

4. října 2012
Rozprava o metodě
Jiří Langer
ÚTF MFF UK

Matematika a fyzika v historii lidského poznání

18. října 2012
Hrátky s prostorem
aneb jaké plochy můžeme potkat
Pavel Krtouš
ÚTF MFF UK
1. listopadu 2012
S časem nebo nečasem?
Otakar Svítek
ÚTF MFF UK

Pokračování antického sporu o existenci kontinuálního pohybu nebo pouze statických okamžiků v rámci současné fyziky. Aneb měří hodiny čas?

15. listopadu 2012
O povaze času ještě jednou
Pavel Krtouš
ÚTF MFF UK
29. listopadu 2012
Dějiny fyziky na Karlově univerzitě
Emilie Těšínská
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
13. prosince 2012
Čas v kvantové mechanice I
Pavel Cejnar
ÚČJF MFF UK
10. ledna 2013
Čas v kvantové mechanice II
Pavel Cejnar
ÚČJF MFF UK

Další ročníky:


© 11. listopadu 2013; Pavel Krtouš <krtous@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 12. února 2024; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>