Seminář Ústavu teoretické fyziky


Seminář se koná každé úterý v 10:40 v posluchárně ÚTF MFF UK
v 10. patře katedrové budovy v Tróji, V Holešovičkách 2, Praha 8


Příští semináře:

11. prosince 2018
High frequency market making - čím umí zaujmout teoretického fyzika?
RNDr. V. Krejčiřík, PhD.
Qminers s.r.o. Praha
18. prosince 2018
Crystal growth considerations and improvements for better performing magnetic shape memory alloys
Ross Harvey Colman, Dr.
MFF UK
8. ledna 2019
Deep neural networks
Doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc.
MFF UK

Minulé semináře:

2. října 2018
Setkání se studenty

9. října 2018
Using positrons and positronia to study electronic structure of solids
RNDr Jan Kuriplach, CSc.
MFF UK
(seminář v angličtině)
16. října 2018
Historie, současnost a perspektivy řízené termonukleární fúze
prof. RNDr. P. Kubeš, CSc.
FEL ČVUT Praha
23. října 2018
Fotovoltaika dnes a zítra
RNDr. Martin Ledinský, PhD.
AV ČR
30. října 2018
Od statistické fyziky k analýze dat, a umělých neuronových sítí
RNDr. Lenka Zdeborová, PhD.
Institute of Theoretical Physics, CNRS a CEA Saclay
6. listopadu 2018
Děkanský den

13. listopadu 2018
Voda a led ve Sluneční soustavě
Prof. RNDr. Ondřej Čadek, CSc.
MFF UK
20. listopadu 2018
Nuclear quantum effects in the condensed phase through path integrals
RNDr. Ondřej Maršálek, PhD
MFF UK
(seminář v angličtině)
27. listopadu 2018
Super-resolution microscopy to study human cell surface receptors
RNDr. Marek Cebecauer, PhD.
AV ČR
4. prosince 2018
Historie rekreační matematiky
RNDr. Tereza Bártlová, PhD.
MFF UK


Předchozí ročníky:


Jiří Horáček                                                                                                  Jiří Bičák


© 13. listopadu 2018; Eva Kotalíková <ekota@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 11. prosince 2018; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@mff.cuni.cz>