Seminář Ústavu teoretické fyziky


Seminář se koná každé úterý v 10:40 v posluchárně ÚTF MFF UK
v 10. patře katedrové budovy v Tróji, V Holešovičách 2, Praha 8


Příští semináře:

V nejbližší budoucnosti nejsou plánované žádné semináře.


Minulé semináře:


Předchozí ročníky:


Jiří Horáček                                                                                                  Jiří Bičák


© 18. července 2018; Pavel Krtouš <krtous@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 24. září 2018; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@mff.cuni.cz>