Seminář Ústavu teoretické fyziky


Seminář se koná každé úterý v 10:40 v posluchárně ÚTF MFF UK
v 10. patře katedrové budovy v Tróji, V Holešovičách 2, Praha 8


Příští semináře:

1. prosince 2015
Proč je nebe modré?
RNDr. Martin Ledinský, PhD.
FZÚ AV ČR

8. prosince 2015
Chaos and Dynamics in 3D Autonomous Hamiltonian systems of galactic type and 4D symplectic maps
Dr. Matthaios Katsanikas
Research Center for Astronomy and Applied Mathematics of the Academy of Athens
(seminář v angličtině)
15. prosince 2015
Sklo a jeho struktura
prof. RNDr. O. Gedeon, PhD.
VŠCHT Praha
5. ledna 2016
Seminář se nekoná
12. ledna 2016
Matematická teorie žonglování
Mgr. Michal Zamboj
MFF UK

Minulé semináře:

6. října 2015
Setkání se studenty

13. října 2015
Mimetic Cosmology
Dr. Alexander Vikman
FÚ AV ČR
20. října 2015
From the Brownian motion through the stability of matter to the spectral geometry of quantum waveguides
Mgr. David Krejčiřík, DSc.
ÚJF AV ČR
27. října 2015
Historie navigace od starověku po 20. století
Peter Scheirich, Ph.D.
ASU AV ČR
3. listopadu 2015
Miscellaneous Applications of Time-Domain Reciprocity Theorems in Antenna Theory
Martin Štumpf, Ph.D.
Brno University of Technology, SIX Research Centre
10. listopadu 2015
Hydrodynamika srážek asteroidů a metoda SPH
Mgr. Miroslav Brož, PhD.
MFF UK
17. listopadu 2015
Seminář se nekoná
24. listopadu 2015
Radioterapie pomocí protonů a těžkých iontů
prof. ing. T. Čechák, CSc.
FJFI ČVUT

Předchozí ročníky:


Jiří Horáček                                                                                                  Jiří Bičák


© 20. listopadu 2015; Eva Kotalíková <ekota@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 1. prosince 2015; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@mff.cuni.cz>