Seminář Ústavu teoretické fyziky


Seminář se koná každé úterý v 10:40 v posluchárně ÚTF MFF UK
v 10. patře katedrové budovy v Tróji, V Holešovičkách 2, Praha 8


Příští semináře:

25. února 2020
Agreement with experiment vs. fruitfulness of theories: a lesson we can draw from the history of physics
RNDr. Martin Macháček, CSc.
AÚ AV ČR Ondřejov
(seminář v angličtině)

Ptolemaic astronomy is an example of theory which perfectly agreed with experiment and still proved to be physically sterile. We should keep this in mind even today.

3. března 2020
Atomic spectroscopy and fundamental physics
doc. Mgr. Zamastil, Ph.D., Mgr. Tereza Uhlířová
KChF MFF UK
(seminář v angličtině)
10. března 2020
Amplitude methods in particle physics
doc. RNDr. Karol Kampf, Ph.D.
ÚČJF MFF UK
(seminář v angličtině)
17. března 2020
CERN - Present and Future
Mgr. Tomáš Sýkora, Ph.D.
ÚČJF MFF UK
(seminář v angličtině)
24. března 2020
Aktuální klimatická změna v širších environmentálních a společenských souvislostech
Prof. RNDr. Jan Bednář, CSc., Mgr. Michal Žák, Ph.D.
KFA MFF UK
31. března 2020
What can we learn from neutrinos
RNDr. Michal Malinský, Ph.D.
ÚČJF MFF UK
(seminář v angličtině)
7. dubna 2020
Chiral quantum matter
Mgr. Sergej Moroz, Ph.D.
Technische Universitaet Muenchen, Quantum Fluids Group
(seminář v angličtině)
14. dubna 2020
Seminář se nekoná

Minulé semináře:


Předchozí ročníky:


Jiří Horáček                                                                                                  Jiří Bičák


© 5. února 2020; Eva Kotalíková <ekota@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 23. února 2020; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@mff.cuni.cz>