Seminář Ústavu teoretické fyziky


Seminář se koná každé úterý v 10:40 v posluchárně ÚTF MFF UK
v 10. patře katedrové budovy v Tróji, V Holešovičkách 2, Praha 8


Příští semináře:

7. prosince 2021
Lower semicontinuity of integral functionals and applications to continuum physics
Doc. RNDr. Martin Kružík, PhD., DSc.
MFF UK a ÚTIA AV ČR
(seminář v angličtině)

14. prosince 2021
Exploring the Hot and Energetic Universe with Large and Small Satellites
Doc. Mgr. Norbert Werner, PhD.
Masarykova Univerzita Brno

11. ledna 2022
Syzygia elementorum - raně středověké spekulace o hmotě a jejích prvcích
Doc. Mgr. Marek Otisk, PhD.
Ostravská Univerzita


Minulé semináře:

12. října 2021
Seminář se nekoná
19. října 2021
Balistografie
Prof. RNDr. Petr Šeba, DrSc.
Univerzita Hradec Králové

26. října 2021
Resolving Ambiguity of the Kondo Temperature Determination in Mechanically Tunable Single-Molecule Kondo Systems
RNDr. Martin Žonda, PhD.
MFF UK
(seminář v angličtině)

2. listopadu 2021
Exclusivity at high-energy collisions
Mgr. Marek Taševský, PhD.
Fyzikální ústav AV ČR
(seminář v angličtině)

9. listopadu 2021
Integrace umělých objektů a biologických struktur pro lékařské aplikace
RNDr. Eduard Brynda, CSc.
Ústav makromolekulární chemie AVČR (ÚMCH AVČR), BIOCEV (společný projekt AVČR a UK)

16. listopadu 2021
High energy cosmic radiation
Mgr. Jan Ebr, PhD.
Fyzikální ústav AV ČR
(seminář v angličtině)

23. listopadu 2021
Nobelova cena za fyziku 2021
Giorgio Parisi

Giorgio Parisi - Nobelova cena za fyziku 2021 RNDr. František Slanina, CSc.Fyzikální ústav AV ČR se koná ve standardní čas 10:40, ovšem online přes ZOOM : https://cesnet.zoom.us/j/97461385962?pwd=Nm50eHR5aS9UZFBPSWZRQ1lXLzh0dz09

23. listopadu 2021
Giorgio Parisi - Nobelova cena za fyziku 2021
RNDr. František Slanina, CSc.
Fyzikální ústav AV ČR

Seminář se koná online přes ZOOM: https://cesnet.zoom.us/j/97461385962?pwd=Nm50eHR5aS9UZFBPSWZRQ1lXLzh0dz09

30. listopadu 2021
Numerické modely pro předpověď počasí
RNDr. Radmila Brožková, CSc.
Český hydrometeorologický ústav


Předchozí ročníky:


Jiří Horáček                                                                                                  Jiří Bičák


© 23. listopadu 2021; Eva Kotalíková <ekota@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 3. prosince 2021; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>