Seminář Ústavu teoretické fyziky


Seminář se koná každé úterý v 10:40 v posluchárně ÚTF MFF UK
v 10. patře katedrové budovy v Tróji, V Holešovičách 2, Praha 8


Příští semináře:

V nejbližší budoucnosti nejsou plánované žádné semináře.


Minulé semináře:

15. října 2013
Meteorologie a střední atmosféra
doc. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.
MFF UK

22. října 2013
Fyzika jetů na urychlovačích
Mgr. Alexander Kupčo, Ph.D.
FÚ AV ČR

29. října 2013
Seminář se nekoná

5. listopadu 2013
Přesné metody pro popis molekul na površích a rozhraních
Mgr. Jiří Klimeš, Ph.D
Faculty of Physics, University of Vienna
12. listopadu 2013
Omezená difúze interagujících částic
RNDr. Artem Ryabov
MFF UK

19. listopadu 2013
Ono je hej věcem těm rozumět, když se člověk narodí Weyrem!
Mgr. Martina Štěpánová, PhD
MFF UK

26. listopadu 2013
Aplikace počítačových simulací: Molekulární pohled na proces elektrospinningu
prof. RNDr.Ivo Nezbeda DrSc
ÚChP AV ČR
3. prosince 2013
Fyzika a mýtus nekonečna
RNDr. Peter Zamarovský CSc
FEL ČVUT
10. prosince 2013
Lokalizace robotů
RNDr David Obdržálek, PhD
MFF UK

17. prosince 2013
Seminář se nekoná
25. února 2014
Hadronické interakce a kosmické záření
Mgr. Jan Ebr
FÚ AV ČR
4. března 2014
Temná hmota, temná energie a jejich alternativy v současné kosmologii
Mgr. Michal Prouza, Ph.D.
FÚ AV ČR
11. března 2014
Simulace turbulence: Počítačové modelování šíření nebezpečných látek v městských prostředích
Mgr. Vladimír Fuka
KMOP MFF UK
18. března 2014
Termonukleární fúze v tokamacích
RNDr. Radomír Pánek, Ph.D.
ÚFPl AV ČR
25. března 2014
Živé a velmi mladé jádro naší Galaxie
Doc. RNDr. L. Šubr, Ph.D.
MFF UK
1. dubna 2014
Termonukleární fúze v tokamacích II.
RNDr. Radomír Pánek, Ph.D.
ÚFPl AV ČR
8. dubna 2014
Anihilace pozitronů v pevných látkách
doc. Mgr. Jakub Čížek, PhD.
MFF UK

15. dubna 2014
Inelastic effects in electronic transport through nano-junctions
RNDr. Tomáš Novotný, PhD.
MFF UK
22. dubna 2014
Seminář se nekoná - obhajoba záměrů
29. dubna 2014
Elektrochemie
prof. RNDr. Zdeněk Samec, DrSc.
AV ČR
6. května 2014
Vzhledem k onemocnění přednášejícího tohoto semináře se tento ruší
Co přinesla teorie strun matematice?
prof. RNDr. Vladimír Souček, DrSc
MFF UK
13. května 2014
Theoretical Time-Resolved Many-Electron Physics
prof. C. Nicolaides
Theoretical and Physical Chemistry Institute National Hellenic Research Foundation, Athens , Greece
(seminář v angličtině)
20. května 2014
Seminář se nekoná
12. června 2014
mimořádně ve čtvrtek 12. června v 10:00
Thought experiments on Gravitational Forces
Professor Donald Lynden-Bell, FRS, CBE
Institute of Astronomy, University of Cambridge, England
(seminář v angličtině)

16. června 2014
mimořádně v pondělí 16. června v 10:00
Quantum models of classical systems
Professor Petr Hájíček
University of Berne, Switzerland
(seminář v angličtině)

The usual assumption that the main property of a classical system is a sharp trajectory is not testable and is assumed to be wrong. It is replaced by fuzzy models of real systems within Newtonian mechanics: probability distributions on the phase space of which only averages and variances are known. The single point arguments of the distribution functions are not known, not measurable and not even existing: they are simplifying assumptions of an approximative theory. The quantum models are macrocsopic quantum systems in states that maximize von Neumann's entropy under the condition of fixed values of quantum averages and variances. A simple (one-dimensional) model of a classical body will be constructed that will exhibits all observable classical properties that can be expected, including internal states and bulk dynamics. Some results on more general models of this kind will be listed. In particular, classical and quantum dynamics of such models differ by powers of h/(delta Q delta P). Thus, the classical limit is delta Q delta P approaching infinity: large variances of positions and momenta. A classical measurement is modelled by a large-number quantum measurement: a simultaneous registration of a large number of individual particles as in a human eye. As a result, all of classical theory emerges from quantum mechanics with the help of generalised methods of statistical physics.

26. června 2014
mimořádně ve čtvrtek 26. června v 10:00
On Pure Lovelock Gravity
Professor Naresh Dadhich
Centre for Theoretical Physics, Delhi, formerly the director of The Inter-University Centre for Astronomy and Astrophysics, Pune, India
(seminář v angličtině)

Poznámka: Profesor Dadhich v týž čtvrtek, 26. června v 17:00 v budově Akademie věd, Národní 3, místnost č. 206, v rámci přednášek pro veřejnost organizovaných Učenou společností ČR, prosloví přednášku Einstein's Relativity For Everyone Přednášku uvede J. Bičák, v případě zájmu ji bude překládat do češtiny.

7. října 2014
The influence of the string theory on development of modern mathematics
prof. RNDr. Vladimír Souček, DrSc
MFF UK
(seminář v angličtině)

14. října 2014
Století kapalného hélia
Doc. RNDr. M. Rotter, CSc.
MFF UK
21. října 2014
Příběh modré emisní diody a co bylo pak (k udělení Nobelovy ceny za fyziku v roce 2014)
ing. A. Hospodková, PhD.
FZÚ AV ČR

28. října 2014
Státní svátek
4. listopadu 2014
Seminář se nekoná z důvodu přednášky prof. Roberta Wilsona, nositele Nobelovy ceny za fyziku, která se koná dne 4. listopadu od 9:30 v nové budově ČVUT Thákurova 9, Praha 6
5. listopadu 2014
Radiační korekce atomových spekter
Mgr. V. Patkóš, PhD.
MFF UK

11. listopadu 2014
Riemannova geometrie a chaos v Hamiltonovských systémech
Mgr. P. Stránský, PhD.
MFF UK
18. listopadu 2014
Potential microwave probes of the proton-to-electron mass ratio at very high redshifts
Ing. Lucie Augustovičová, PhD
MFF UK

Seminář v češtině

25. listopadu 2014
Radiační korekce atomových spekter
Mgr. V. Patkóš, PhD.
MFF UK
2. prosince 2014
Blind Image Restoration: from equations to applications
Ing. F. Šroubek, PhD.
ÚTIA AV ČR
9. prosince 2014
Porovnáváni genetických sekvencí
doc. Lukáš Pichl, PhD.
ICU, Tokyo

16. prosince 2014
Kosmická geodezie
RNDr. Aleš Bezděk, PhD.
ASU AV ČR

Předchozí ročníky:


Jiří Horáček                                                                                                  Jiří Bičák


© 18. listopadu 2014; Eva Kotalíková <ekota@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 20. prosince 2014; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@mff.cuni.cz>