Seminář Ústavu teoretické fyziky


Seminář se koná každé úterý v 10 hodin v posluchárně ÚTF MFF UK
v 10. patře katedrové budovy v Tróji, V Holešovičách 2, Praha 8


Příští semináře:

29. dubna 2014
Elektrochemie
prof. RNDr. Zdeněk Samec, DrSc.
AV ČR
6. května 2014
Co přinesla teorie strun matematice?
prof. RNDr. Vladimír Souček, DrSc
MFF UK
13. května 2014
Theoretical Time-Resolved Many-Electron Physics
prof. C. Nicolaides
Theoretical and Physical Chemistry Institute National Hellenic Research Foundation, Athens , Greece
(seminář v angličtině)

Minulé semináře:

15. října 2013
Meteorologie a střední atmosféra
doc. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.
MFF UK

22. října 2013
Fyzika jetů na urychlovačích
Mgr. Alexander Kupčo, Ph.D.
FÚ AV ČR

29. října 2013
Seminář se nekoná

5. listopadu 2013
Přesné metody pro popis molekul na površích a rozhraních
Mgr. Jiří Klimeš, Ph.D
Faculty of Physics, University of Vienna
12. listopadu 2013
Omezená difúze interagujících částic
RNDr. Artem Ryabov
MFF UK

19. listopadu 2013
Ono je hej věcem těm rozumět, když se člověk narodí Weyrem!
Mgr. Martina Štěpánová, PhD
MFF UK

26. listopadu 2013
Aplikace počítačových simulací: Molekulární pohled na proces elektrospinningu
prof. RNDr.Ivo Nezbeda DrSc
ÚChP AV ČR
3. prosince 2013
Fyzika a mýtus nekonečna
RNDr. Peter Zamarovský CSc
FEL ČVUT
10. prosince 2013
Lokalizace robotů
RNDr David Obdržálek, PhD
MFF UK

17. prosince 2013
Seminář se nekoná
25. února 2014
Hadronické interakce a kosmické záření
Mgr. Jan Ebr
FÚ AV ČR
4. března 2014
Temná hmota, temná energie a jejich alternativy v současné kosmologii
Mgr. Michal Prouza, Ph.D.
FÚ AV ČR
11. března 2014
Simulace turbulence: Počítačové modelování šíření nebezpečných látek v městských prostředích
Mgr. Vladimír Fuka
KMOP MFF UK
18. března 2014
Termonukleární fúze v tokamacích
RNDr. Radomír Pánek, Ph.D.
ÚFPl AV ČR
25. března 2014
Živé a velmi mladé jádro naší Galaxie
Doc. RNDr. L. Šubr, Ph.D.
MFF UK
1. dubna 2014
Termonukleární fúze v tokamacích II.
RNDr. Radomír Pánek, Ph.D.
ÚFPl AV ČR
8. dubna 2014
Anihilace pozitronů v pevných látkách
doc. Mgr. Jakub Čížek, PhD.
MFF UK

15. dubna 2014
Inelastic effects in electronic transport through nano-junctions
RNDr. Tomáš Novotný, PhD.
MFF UK
22. dubna 2014
Seminář se nekoná - obhajoba záměrů

Předchozí ročníky:


Jiří Horáček                                                                                                  Jiří Bičák


© 28. března 2014; Eva Kotalíková <ekota@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 25. dubna 2014; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@mff.cuni.cz>