Seminář Ústavu teoretické fyziky


Seminář se koná každé úterý v 10:40 v posluchárně ÚTF MFF UK
v 10. patře katedrové budovy v Tróji, V Holešovičkách 2, Praha 8


Příští semináře:

V nejbližší budoucnosti nejsou plánované žádné semináře.


Minulé semináře:

12. října 2021
Seminář se nekoná
19. října 2021
Balistografie
Prof. RNDr. Petr Šeba, DrSc.
Univerzita Hradec Králové

26. října 2021
Resolving Ambiguity of the Kondo Temperature Determination in Mechanically Tunable Single-Molecule Kondo Systems
RNDr. Martin Žonda, PhD.
MFF UK
(seminář v angličtině)

2. listopadu 2021
Exclusivity at high-energy collisions
Mgr. Marek Taševský, PhD.
Fyzikální ústav AV ČR
(seminář v angličtině)

9. listopadu 2021
Integrace umělých objektů a biologických struktur pro lékařské aplikace
RNDr. Eduard Brynda, CSc.
Ústav makromolekulární chemie AVČR (ÚMCH AVČR), BIOCEV (společný projekt AVČR a UK)

16. listopadu 2021
High energy cosmic radiation
Mgr. Jan Ebr, PhD.
Fyzikální ústav AV ČR
(seminář v angličtině)

23. listopadu 2021
Nobelova cena za fyziku 2021
Giorgio Parisi

Giorgio Parisi - Nobelova cena za fyziku 2021 RNDr. František Slanina, CSc.Fyzikální ústav AV ČR se koná ve standardní čas 10:40, ovšem online přes ZOOM : https://cesnet.zoom.us/j/97461385962?pwd=Nm50eHR5aS9UZFBPSWZRQ1lXLzh0dz09

23. listopadu 2021
Giorgio Parisi - Nobelova cena za fyziku 2021
RNDr. František Slanina, CSc.
Fyzikální ústav AV ČR

Seminář se koná online přes ZOOM: https://cesnet.zoom.us/j/97461385962?pwd=Nm50eHR5aS9UZFBPSWZRQ1lXLzh0dz09

30. listopadu 2021
Numerické modely pro předpověď počasí
RNDr. Radmila Brožková, CSc.
Český hydrometeorologický ústav

7. prosince 2021
Lower semicontinuity of integral functionals and applications to continuum physics
Doc. RNDr. Martin Kružík, PhD., DSc.
MFF UK a ÚTIA AV ČR
(seminář v angličtině)

14. prosince 2021
Exploring the Hot and Energetic Universe with Large and Small Satellites
Doc. Mgr. Norbert Werner, PhD.
Masarykova Univerzita Brno

11. ledna 2022
Syzygia elementorum - raně středověké spekulace o hmotě a jejích prvcích
Doc. Mgr. Marek Otisk, PhD.
Ostravská Univerzita

22. února 2022
James Webb Space Telescope and Intricate Physics of Star Formation in the Galactic Center and Beyond
Dr. Michal Zajaček, PhD
Department of Theoretical Physics and Astrophysics at the Masaryk University, Brno

1. března 2022
Numerical solution of fluid-structure interaction
prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c.
Katedra numerické matematiky MFF UK

8. března 2022
Complex time and critical effects in quantum tunneling
Mgr. Pavel Stránský, PhD
Ústav částicové a jaderné fyziky MFFUK
15. března 2022
Aktuální klimatická změna v širších environmentálních a společenských souvislostech
prof. RNDr. Jan Bednář, CSc
Katedra fyziky atmosféry MFF UK

22. března 2022
Přesné měření času
Ing. Alexander Kuna, Ph.D.
Ústav fotoniky a elektroniky Akademie věd ČR
(seminář v angličtině)

29. března 2022
Ultrafast nonlinear laser spectroscopy: Measuring perturbation theory
RNDr. Pavel Malý, Ph.D.
Fyzikalni ustav UK
(seminář v angličtině)

4. dubna 2022
The world of Kasteleyn orientations
Prof. RNDr Martin Loebl, CSc.
Katedra aplikovane matematiky MFF UK
(seminář v angličtině)

12. dubna 2022
Oceans and their numerical modelling
RNDr Libor Šachl, Ph.D.
Katedra geofyziky MFF UK
(seminář v angličtině)

Abstrakt: Nejprve se seznámíme s povrchovou a hlubinnou cirkulací v oceánu. Pak se budeme věnovat numerickým modelům oceánského proudění. Vysvětlíme si, na čem jsou založeny a na závěr si ukážeme výsledky z několika numerických simulací.

19. dubna 2022
Seminář se po Velikonocích nekoná There is no seminar after Easter

26. dubna 2022
Electric and magnetic fields in the oceans
doc. RNDr Jakub Velímský, Ph.D.
Katedra geofyziky MFFUK
(seminář v angličtině)

Abstrakt: Slaná mořská voda je dobrým elektrickým vodičem. Interakcí oceánského proudění s geomagnetickým polem tak vznikají elektromagnetické signály, které se dále šíří atmosférou i zemským nitrem. Dokážeme tyto elektromagnetické stopy oceánů změřit na geomagnetických observatořích, podmořských kabelech, nebo dokonce na oběžné dráze? Umíme je modelovat? A je to vůbec k něčemu dobré?

3. května 2022
Talking about Canada, physics in the Perimeter Institute, and about Algonquins
doc. David Kubizňák, Ph.D.
ÚTF MFF UK
(seminář v angličtině)

10. května 2022
Leptogenesis in unified models of interactions
doc. Michal Malinský, Ph.D.
ÚČJF MFF UK
(seminář v angličtině)

17. května 2022
Optical Biosensors and Their Medical Applications
prof. Ing. Jiří Homola, CSc.,DSc.
Institute of Photonics and Electronics, CAS
(seminář v angličtině)


Předchozí ročníky:


Jiří Horáček                                                                                                  Jiří Bičák


© 22. března 2022; Eva Kotalíková <ekota@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 1. října 2022; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>