Seminář Ústavu teoretické fyziky


Seminář se koná každé úterý v 10:40 v posluchárně ÚTF MFF UK
v 10. patře katedrové budovy v Tróji, V Holešovičách 2, Praha 8


Příští semináře:

31. března 2015
Triple gravitational lenses
Mgr. Kamil Daněk
ÚTF MFF UK
(seminář v angličtině)
7. dubna 2015
Seminář se nekoná
("Velikonoční úterý")
14. dubna 2015
Studium katalyzátorů pro palivové články
Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.
KFPP MFF UK
21. dubna 2015
Baryon number violation in the Standard Model and in Grand Unification II
Ing. Michal Malinsky, PhD
ÚJČF MFF UK
(seminář v angličtině)
28. dubna 2015
Evropský patentní systém
(aneb co dělá fyzik na Evropském patentním úřadě)
RNDr. Ing. Tomáš Doležel, PhD
EPO Mnichov
5. května 2015
Biofyzika nukleových kyselin
Prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc.
FÚ MFF UK
12. května 2015
Cornelius Lanczos and modern iterative methods in a wide context
prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc.
KNM MFF UK
(seminář v angličtině)
19. května 2015
Seminář se nekoná

Minulé semináře:

24. února 2015
Chaos, entropy, and black holes
Dr. Georgios Loukes-Gerakopoulos, PhD
ÚTF MFF UK
(seminář v angličtině)
3. března 2015
Surprising results in the theory of inviscid flows
Mgr. Ondřej Kreml, PhD
MÚ AV ČR
(seminář v angličtině)

The flow of inviscid incompressible fluid is described by the Euler equations derived over 250 years ago. Although these equations play a fundamental role in fluid mechanics for centuries, they are still a source of plenty of open problems. Little is known about classical solutions in 3D, on the other hand weak solutions behave badly. In 1993, Scheffer proved the existence of nontrivial weak solution to the Euler equations with compact support in time. In 2009, De Lellis and Székelyhidi derived a theory capable of proving not only the result of Scheffer in a much simpler way but also many other surprising results connected with nonuniqueness of weak solutions of incompressible and also compressible Euler equations.

10. března 2015
Atmospheric chemistery: models and applications
Mgr. Peter Huszár, PhD
KFA MFF UK
(seminář v angličtině)
12. března 2015
Cornelius Lanczos and modern iterative methods in a wide context
prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc.
KNM MFF UK
(seminář v angličtině)
17. března 2015
Baryon number violation in the Standard Model and in Grand Unifications
Ing. Michal Malinsky, PhD
ÚJČF MFF UK
(seminář v angličtině)

24. března 2015
Two-dimensional electronic spectroscopy and its application to the study of photosynthesis
doc. RNDr. Jakub Pšenčík, PhD
KChFO MFF UK
(seminář v angličtině)

Předchozí ročníky:


Jiří Horáček                                                                                                  Jiří Bičák


© 27. března 2015; Pavel Krtouš <krtous@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 28. března 2015; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@mff.cuni.cz>