Seminář Ústavu teoretické fyziky


Seminář se koná každé úterý v 10:40 v posluchárně ÚTF MFF UK
v 10. patře katedrové budovy v Tróji, V Holešovičkách 2, Praha 8

Vzhledem k omezení výuky na MFF z důvodů pandemické situace se seminář ÚTF až do odvolání nekoná.


Příští semináře:

V nejbližší budoucnosti nejsou plánované žádné semináře.


Minulé semináře:


Předchozí ročníky:


Jiří Horáček                                                                                                  Jiří Bičák


© 19. března 2021; Pavel Krtouš <krtous@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 27. září 2021; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>