Seminář Ústavu teoretické fyziky


Seminář se koná každé úterý v 10:40 v posluchárně ÚTF MFF UK
v 10. patře katedrové budovy v Tróji, V Holešovičkách 2, Praha 8

Počínaje dnem 17.3.2020 se vzhledem k současné situaci ruší až do odvolání seminář ÚTF.


Příští semináře:

V nejbližší budoucnosti nejsou plánované žádné semináře.


Minulé semináře:

25. února 2020
Agreement with experiment vs. fruitfulness of theories: a lesson we can draw from the history of physics
RNDr. Martin Macháček, CSc.
AÚ AV ČR Ondřejov
(seminář v angličtině)

Ptolemaic astronomy is an example of theory which perfectly agreed with experiment and still proved to be physically sterile. We should keep this in mind even today.

3. března 2020
Atomic spectroscopy and fundamental physics
doc. Mgr. Zamastil, Ph.D., Mgr. Tereza Uhlířová
KChF MFF UK
(seminář v angličtině)
10. března 2020
Amplitude methods in particle physics
doc. RNDr. Karol Kampf, Ph.D.
ÚČJF MFF UK
(seminář v angličtině)
10. března 2020
Počínaje dnem 17.3.2020 se ruší až do odvolání seminář ÚTF.
17. března 2020
CERN - Present and Future
Mgr. Tomáš Sýkora, Ph.D.
ÚČJF MFF UK
(seminář v angličtině)
24. března 2020
Aktuální klimatická změna v širších environmentálních a společenských souvislostech
Prof. RNDr. Jan Bednář, CSc., Mgr. Michal Žák, Ph.D.
KFA MFF UK
31. března 2020
What can we learn from neutrinos
RNDr. Michal Malinský, Ph.D.
ÚČJF MFF UK
(seminář v angličtině)
1. dubna 2020
Počínaje dnem 17.3.2020 se ruší až do odvolání seminář ÚTF
7. dubna 2020
Chiral quantum matter
Mgr. Sergej Moroz, Ph.D.
Technische Universitaet Muenchen, Quantum Fluids Group
(seminář v angličtině)
14. dubna 2020
Seminář se nekoná
21. dubna 2020
TBA
Dr. Deyan Mihaylov
Albert-Einstein-Institut, Golm-Potsdam
(seminář v angličtině)
28. dubna 2020
Geotermální energie - pohroma nebo záchrana lidstva
Mgr. Leo Eisner Ph.D.
President Seismik s.r.o.

5. května 2020
Optical biosensors for investigation and quantification of biomolecules
Prof. Jiří Homola, Ph.D., DSc.
ředitel Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR
(seminář v angličtině)
12. května 2020
Exploring the phase diagram of strongly interacting matter
doc. Michal Šumbera, CSc., DSc.
ÚJF AV ČR
(seminář v angličtině)

will present up-to-date summary of research developments in the physics of the Quark--Gluon Plasma (QGP).

After short introduction concerning history and theoretical motivation for this rapidly developing field of contemporary physics

I will discuss selected results obtained in the ultra-relativistic heavy-ion experiments carried out at the Brookhaven National Laboratory

Relativistic Heavy Ion Collider (BNL RHIC) and CERN Super Proton Synchrotron (SPS) and Large Hadron Collider (LHC) accelerators.

I will also give a brief overview of new developments related to the ongoing searches of the QCD critical point and

to the collectivity in small (p+p and p+A) systems.

19. května 2020
Seminář se nekoná

Předchozí ročníky:


Jiří Horáček                                                                                                  Jiří Bičák


© 31. března 2020; Eva Kotalíková <ekota@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 18. ledna 2021; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@mff.cuni.cz>