Seminář Ústavu teoretické fyziky


Seminář se koná každé úterý v 10:40 v posluchárně ÚTF MFF UK
v 10. patře katedrové budovy v Tróji, V Holešovičách 2, Praha 8


Příští semináře:

V nejbližší budoucnosti nejsou plánované žádné semináře.


Minulé semináře:


Předchozí ročníky:


Jiří Horáček                                                                                                  Jiří Bičák


© 2. ledna 2015; Karel Houfek <houfek@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 1. února 2015; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@mff.cuni.cz>