Relativistický seminář
Ústavu teoretické fyziky


Seminář se koná v úterý ve 13:10 v posluchárně ÚTF MFF UK
v 10. patře katedrové budovy v Tróji, V Holešovičkách 2, Praha 8


Příští semináře:

7. března 2017
TBA
Dr. Giovanni Acquaviva
ÚTF
(seminář v angličtině)
14. března 2017
Generalising the coupling between spacetime and matter
Dr. Sante Carloni
Multidisciplinary Centre for Astrophysics (CENTRA), Instituto Superior Técnico (IST), University of Lisbon
(seminář v angličtině)
21. března 2017
Exact solutions with a scalar field in general relativity
Prof. Hideki Maeda
Hokkai-Gakuen University, Sapporo, Japan
(seminář v angličtině)

Minulé semináře:

18. října 2016
An investigation of quasilocal systems in general relativity
Nezihe Uzun, PhD.
Middle East Technical University, Ankara / University of Canterbury, Christchurch
(seminář v angličtině)
25. října 2016
Quantum cosmology: Games without frontiers
Ana Alonso-Serrano, PhD.
Institute for Fundamental Physics, Spanish National Research Council, Madrid
(seminář v angličtině)
1. listopadu 2016
Scalar perturbations of K-essence models with applications to late-time cosmic acceleration
Mgr. Jan Novák, PhD.
Katedra matematiky, Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze
(seminář v angličtině)

An elementary introduction to scalar perturbations of the K-essence models. I will show how to obtain a late-time cosmic acceleration and indicate how to use the approach also for a>a0, which will be useful for modelling of the earlier stages of cosmic evolution.

8. listopadu 2016
Seminář se nekoná (děkanský den)
15. listopadu 2016
Rotational electromagnetic supperradiance
Mgr. Tomáš Ledvinka, PhD.
ÚTF
(seminář v angličtině)
22. listopadu 2016
Isolated horizons and the Meissner effect
Mgr. Martin Scholtz, PhD.
ÚTF
(seminář v angličtině)
29. listopadu 2016
Kundt spacetimes with scalar field
RNDr. Otakar Svítek, PhD.
ÚTF
(seminář v angličtině)
6. prosince 2016
Isolated horizons and the Meissner effect (continued from slide 22)
Mgr. Martin Scholtz, PhD.
ÚTF
(seminář v angličtině)
13. prosince 2016
Mass of Kerr-Newman black holes in external magnetic field
Roberto Oliveri
Université Libre de Bruxelles / International Solvay Institutes, Bruxelles
(seminář v angličtině)

Předchozí ročníky:


Jiří Bičák                                                                                                  Oldřich Semerák


© 23. února 2017; Oldřich Semerák <semerak@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 25. února 2017; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@mff.cuni.cz>