Relativistický seminář
Ústavu teoretické fyziky


Seminář se koná v úterý ve 13:10 v posluchárně ÚTF MFF UK
v 10. patře katedrové budovy v Tróji, V Holešovičkách 2, Praha 8


Příští semináře:

V nejbližší budoucnosti nejsou plánované žádné semináře.


Minulé semináře:


Předchozí ročníky:


Jiří Bičák                                                                                                  Oldřich Semerák


© 15. prosince 2014; Oldřich Semerák <semerak@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 28. ledna 2015; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@mff.cuni.cz>