Relativistický seminář
Ústavu teoretické fyziky


Seminář se koná v úterý ve 13:10 v posluchárně ÚTF MFF UK
v 10. patře katedrové budovy v Tróji, V Holešovičkách 2, Praha 8


Příští semináře:

10. března 2020
TBA
Dr. Sajal Mukherjee
Inter-University Centre for Astronomy and Astrophysics, Pune, India
(seminář v angličtině)

Minulé semináře:


Předchozí ročníky:


Jiří Bičák                                                                                                  Oldřich Semerák


© 20. ledna 2020; Oldřich Semerák <semerak@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 23. února 2020; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@mff.cuni.cz>