Relativistický seminář
Ústavu teoretické fyziky


Seminář se koná v úterý ve 13:10 v posluchárně ÚTF MFF UK
v 10. patře katedrové budovy v Tróji, V Holešovičkách 2, Praha 8


Příští semináře:

3. března 2015
Numerical evolution of gravitational-wave collapse
Anton Khirnov
ÚTF
(seminář v angličtině)
10. března 2015
Weak electromagnetic field admitting integrability in Kerr-NUT-(A)dS spacetimes
Ivan Kolář
ÚTF
17. března 2015
(Anti-)de Sitterův vesmír v Plebańského–Demiańského souřadnicích
Ondřej Hruška
ÚTF
24. března 2015
Existence of Reissner-Nordström--type black holes in f(R) gravity
Morteza Kerachian
ÚTF
(seminář v angličtině)
31. března 2015
Universal spacetimes
dr. Vojtěch Pravda
Matematický ústav AV ČR, Praha
(seminář v angličtině)
7. dubna 2015
Seminář se nekoná

Minulé semináře:

24. února 2015
GHP formalism in the cosmological perturbation theory
Jan Novák
Matematický ústav AV ČR, Praha
(seminář v angličtině)


Předchozí ročníky:


Jiří Bičák                                                                                                  Oldřich Semerák


© 18. února 2015; Oldřich Semerák <semerak@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 3. března 2015; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@mff.cuni.cz>