Relativistický seminář
Ústavu teoretické fyziky

podzim 2001


Proběhlé semináře:

13. listopadu 2001
Kruskal coordinates as canonical coordinates for Schwarzschild black holes
Dr. Madhavan Varadarajan
Raman Research Institute, Indie
(seminář v angličtině)
20. listopadu 2001
Gravitační vlny ve vysokofrekvenční aproximaci
Otakar Svítek
ÚTF MFF UK
27. listopadu 2001
Kolem jader galaxií
Ladislav Šubr
AÚ MFF UK
(seminář v ruštině)
4. prosince 2001
Weylova řešení
Pavel Sládek
ÚTF MFF UK
11. prosince 2001
Exotické odrůdy kovariantních derivací
Pavel Krtouš
ÚTF MFF UK

Další ročníky:


© 13. listopadu 2001; Pavel Krtouš <krtous@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 2. října 2022; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>