Relativistický seminář
Ústavu teoretické fyziky


Seminář se koná v úterý ve 13:10 v posluchárně ÚTF MFF UK
v 10. patře katedrové budovy v Tróji, V Holešovičkách 2, Praha 8


Příští semináře:

V nejbližší budoucnosti nejsou plánované žádné semináře.


Minulé semináře:

24. července 2018
The type D and the near-horizon geometry equations
Prof. Jerzy Lewandowski
Institute of Theoretical Physics, University of Warsaw
(seminář v angličtině)

Předchozí ročníky:


Jiří Bičák                                                                                                  Oldřich Semerák


© 18. července 2018; Pavel Krtouš <krtous@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 23. září 2018; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@mff.cuni.cz>