Přednášky z moderní fyziky 1997

pořádané Katedrou teoretické fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy

V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, tel. (02) 2191 2505Dovolujeme si Vás srdečně pozvat k účasti na pravidelném cyklu přednášek z moderní fyziky pro studenty středních škol pořádaném Katedrou teoretické fyziky MFF UK, tentokráte na téma

Fyzika nebes


Přednášky se budou konat na obvyklém místě v budově Matematicko-fyzikální fakulty UK v Troji, V Holešovičkách 2, Praha 8 (doprava: konečná trasy C metra Holešovické nádraží a pak 2. stanice autobusem č. 102, 112, 156 nebo 175 -- hned za mostem přes Vltavu) ve velké posluchárně T2 v přízemí atriového objektu vždy ve čtvrtek od 18:00.

Plán přednášek:

25.9. Od duhy ke kosmickému poselství spektrálních čar

(RNDr. J. Podolský, CSc., KTF MFF UK)

Vydáme se za tajemstvím duhy a odhalíme, že barevné světlo nám zprostředkovává absolutní většinu informací o světě kolem nás. Učiníme proto krátkou historickou exkurzi do fyzikálního oboru zvaného spektroskopie. Poté s jeho pomocí dokážeme, že vzdálené kosmické objekty jsou složeny ze stejných prvků jako naše Země a že se vesmír rozpíná. Ani další překvapení nejsou vyloučena.

9.10. Počasí a klima aneb fyzika atmosféry

(prof. RNDr. J. Bednář, CSc., KMOP MFF UK)

V přednášce pohlédneme na zemskou atmosféru jako na ucelený fyzikální systém, jehož dynamickými aspekty jsou známé meteorologické jevy jako atmosférické srážky, duha, vítr, oblaka ovlivňující přenos slunečního záření, elektrické výboje a další. Poznáme rozdíl mezi počasím a klimatem a dotkneme se i problematiky ochrany životního prostředí.

23.10. Základy kvantové mechaniky a spektra atomů

(RNDr. P. Cejnar, Dr., KJF MFF UK)

Ačkoliv jsou vlastnosti mikrosvěta z hlediska naší každodenní zkušenosti v mnoha ohledech "nepochopitelné'', kvantová teorie je přesto dokáže velmi přesně vystihnout abstraktní řečí matematiky. Uvidíme, že zákony dávající vzniknout charakteristickým spektrům atomů, jader a dalších vázaných kvantových objektů jsou svým způsobem jednoduché a krásné.

6.11. Pohyb planet, Měsíce a umělých družic

(RNDr. D. Vokrouhlický, CSc., AU UK)

Pochopit a přesně popsat pohyb nebeských těles bylo odpradávna hlavní astronomickou úlohou. Dnes se touto otázkou zabývá nebeská mechanika, precizní fyzikální obor, který v krátkém historicky laděném přehledu popíšeme. Uvidíme, s jak fantastickou přesností dokážeme v současné době předpovídat trajektorie planet, měsíců, i umělých družic.

20.11. Magnetosféra Země očima umělých družic

(doc. RNDr. Z. Němeček, DrSc., KEVF MFF UK)

Plasma je nejběžnější formou hmoty ve vesmíru. Jeho pronikání k zemskému povrchu brání magnetické pole. Výzkumu magnetosféry pomocí umělých družic se účastní i naše fakulta. V přednášce se dozvíme, co je to sluneční vítr, jak vznikají polární záře a další zajímavé věci. Budeme si moci prohlédnou přístroje k měření parametrů plazmatu na družicích a diskutovat s pracovníky fakulty, kteří takové přístroje staví a kalibrují.

4.12. Vesmír, jaký je

(RNDr. J. Grygar, CSc., FzÚ AV ČR)

V závěrečné přednášce cyklu se vydáme do hlubin vesmíru. Průvodcem nám budou snímky z Hubbleova kosmického teleskopu a další informace získané pomocí nejmodernějších přístrojů. Ukážeme si, že soudobá teoretická fyzika dokáže z těchto poznatků dešifrovat odpovědi i na tak obecné problémy, jakými jsou velikost a stáří vesmíru či otázka jeho vzniku, vývoje a dalšího osudu.

Před zahájením přednášky se bude konat autogramiáda. Novou knihu dr.Grygara "Vesmír, jaký je'' i další popularizační i odborné knihy o fyzice a astronomii budou zájemci moci zakoupit na místě.Na Vaši účast se těší Jiří Podolský, KTF MFF UK, tel. (02) 21912505

e-mail: podolsky@mbox.troja.mff.cuni.cz


Předchozí ročníky PMF: 1996


5/9/97